Registrace k odběru novinek na úřední desce
Upozornění pro uživatele bezplatných mailových služeb! Často se stává, že Váš poskytovatel označuje automatiky generované zprávy jako nevyžádané a zahazuje je do tzv. spamu. Pokud se Vám nedaří registrace k odběru, či Vám přestanou být zprávy doručovány, bude na vině s největší pravděpodobností tato fukce. Kontaktujte proto Vašeho poskytovatele a požádejte ho, aby automatické zprávy z domény "mnichovice.info" označil jako bezpečné. V případě nezdařené registrace volejte 323 640 108, webmastera.

Město Mnichovice v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na Masarykově nám. v Mnichovicích, která je umístěna na stěně vedle budovy Městského úřadu Mnichovice a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách města Mnichovice /udeska/

Vyvěšeno

Sejmout  Vystavitel Odp. osoba Publikoval
Dokument
stručný popis obsahu dokumentu
19.1.2018  3.2.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4837 - Nařízení města Mnichovice č.1,2018 
Nařízení města Mnichovice č.1,2018....

18.1.2018  9.3.2018  Exekutorský úřad Nymburk  Mgr. Tomáš Pospíchal  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4836 - Usnesení - dražební vyhláška 
Usnesení - dražební vyhláška....

17.1.2018  1.2.2018  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4835 - ÚR - 2 rodinné domy p.p.č. 744/24,744/27 k.ú. Zvánovice 
ÚR- 2 rodinné domy p.p.č. 744/24,744/27 k.ú. Zvánovice....

17.1.2018  1.2.2018  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4834 - ÚR+SP -rodinný dům - p.p.č.6,325/1,325/2 k.ú. Kaliště u Ondřejova 
ÚR+SP- rodinný dům - p.p.č. 6, 325/1, 325/2 k.ú. Kaliště u Ondřejova....

16.1.2018  15.2.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4833 - Rozpočtové opatření č. 111/2018 
Rozpočtové opatření č. 111/2018....

12.1.2018  20.2.2018  Exekutorský úřad Praha 7  JUDr. Filip Exner  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4832 - Dražební vyhláška - Elektronická dražba 
Dražební vyhláška - Elektronická dražba....

15.01.2018  28.01.2018  Městský úřad Mnichovice  Mgr. Petra Pecková  Ivana Kuklová 
ID: 4830 - Volba prezidenta republiky 2018 
Informace o době a místu konání volby prezidenta 2018 - II. kolo....

15.01.2018  31.01.2018  Městský úřad Mnichovice  Mgr. Petra Pecková  Ivana Kuklová 
ID: 4828 - Volba prezidenta republiky 2018 
Výsledky hlasování v Mnichovicích - volba prezidenta 2018 I.kolo....

10.1.2018  26.1.2018  SÚ Mnichovice  Bc. Stanislava Pátková  Stanislava Pátková 
ID: 4826 - ÚR a SP na RD , Hrouda, Strančice 
stavba na pozemku p.č. 106/1 k.ú. Strančice....

9.1.2018  25.1.2018  Bc. Iveta Řeháková    Iveta Truhlarova 
ID: 4825 - Územní rozhodnutí - změna využití území, k.ú. Turkovice u Ondřejova 
Územní rozhodnutí - změna využití území, parc. č. 1862, aprc. č. 1863/2, parc. č. 1863/3, parc. č. 1863/6 a parc. č. 1863/7 v k.ú. Turkovice u Ondřejova....

9.1.2018  25.1.2018  Bc. Iveta Řeháková    Iveta Truhlarova 
ID: 4824 - Územní rozhodnutí - dělení a scelení pozemků, k.ú. Turkovice u Ondřejova 
Územní rozhodnutí - dělení a scelení pozemků,parc. č. 1819/4, parc. č. 1865, parc. č. 1863/2, parc. č. 1863/3, parc. č. 1863/5, parc. č. 1863/6 a parc. č. 1863/7 v k.ú. Turkovice u Ondřejova....

8.1.2018  21.2.2018  Exekutorský úřad Praha 5  JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4823 - Usnesení - dražební vyhláška 
Usnesení - dražební vyhláška....

5.1.2018  31.12.2018  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj  Ing. Jana Kolorosová  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4822 - Oznámení - Rozpočtové opatření č.7, 2017 
Oznámení - Rozpočtové opatření č.7, 2017....

5.1.2018  31.12.2018  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj  Ing. Jana Kolorosová  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4821 - Oznámení - schválený rozpočet na rok 2018 
Oznámení - schválený rozpočet na rok 2018....

28.11.2017  31.12.2018  Město Mnichovice  Mgr. Petra Pecková, starostka  Natalie Baborova 
ID: 4796 - Ceník za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2018 
Ceník za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2018....

28.11.2017  28.01.2018  Městský úřad Mnichovice  Mgr. Petra Pecková  Ivana Kuklová 
ID: 4795 - Volba prezidenta republiky 2018 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků....

15.9.2017  31.3.2018  Ministerstvo zemědělství  Ing. Petr Bureš  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4736 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy....

1.8.2017  31.1.2018  Městský úřad Mnichovice  Natálie Baborová  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4707 - Odběr kompostu 2017 
Odběr kompostu 2017....

29.6.2017  30.6.2018  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj  Tomáš Frýdl  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4686 - Schválený závěrečný účet za rok 2016 
Schválený závěrečný účet za rok 2016....

28.6.2017  30.6.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4685 - Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2016 schválený zastupitelstvem 
Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2016 schválený zastupitelstvem dne 22. 6. 2017, usnesením č. 17-04-006.....

26.5.2017  22.3.2020  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4657 - Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj 
Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4628 - Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020 
Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4627 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4620 - Střednědobý výhled 2018 až 2019 
Střednědobý výhled 2018 až 2019....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4619 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....