Registrace k odběru novinek na úřední desce
Upozornění pro uživatele bezplatných mailových služeb! Často se stává, že Váš poskytovatel označuje automatiky generované zprávy jako nevyžádané a zahazuje je do tzv. spamu. Pokud se Vám nedaří registrace k odběru, či Vám přestanou být zprávy doručovány, bude na vině s největší pravděpodobností tato fukce. Kontaktujte proto Vašeho poskytovatele a požádejte ho, aby automatické zprávy z domény "mnichovice.info" označil jako bezpečné. V případě nezdařené registrace volejte 323 640 108, webmastera.

Město Mnichovice v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na Masarykově nám. v Mnichovicích, která je umístěna na stěně vedle budovy Městského úřadu Mnichovice a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách města Mnichovice /udeska/

Vyvěšeno

Sejmout  Vystavitel Odp. osoba Publikoval
Dokument
stručný popis obsahu dokumentu
22.6.2017  7.7.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4682 - územní rozhodnutí - prodloužení STL plynovodu + 8 přípojek p.p.č.462/8, 560/1 k.ú. Pětihosty 
územní rozhodnutí prodloužení STL plynovodu+8 přípojek p.p.č.462/8, 560/1 v k.ú. Pětihosty....

22.6.2017  7.7.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4681 - rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení - Provozní objekt s kancelářemi, Přístřešek pro skladování materiálu, sklad materiálu -p.p.č 623/2,623/4 k.ú. Všestary u Říčan. 
ÚR+SP provozní objekt s kancelářemi, přístřešek pro skladování materiálu, sklad - p.p.č. 623/2, 623/4 k.ú. Všestary u Říčan....

20.6.2017  6.7.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Markéta Padevětová  Ing. Markéta Padevětová 
ID: 4680 - Společné rozhodnutí pro nástavbu, přístavbu a stavební úpravy č.e. 031 na pozemku parc.č. 294/7 a st.p.č. 578 k.ú. Mnichovice u Říčan 
Společné rozhodnutí pro nástavbu, přístavbu a stavební úpravy č.e. 031 na pozemku parc.č. 294/7 a st.p.č. 578 k.ú. Mnichovice u Říčan....

20.6.2017  6.7.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Markéta Padevětová  Ing. Markéta Padevětová 
ID: 4679 - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu RCH na pozemku parc.č. 204/13 a st.p.č. 559 k.ú. Mnichovice u Říčan 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro nástavbu a stavební úpravy RCH č.e.038 na pozemku parc.č. 204/13 a st.p.č. 559 k.ú. Mnichovice u Říčan.....

20.6.2017  5.7.2017  Městský úřad Říčany  Jiří Karásek  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4678 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy....

19.6.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4677 - Rozpočtové opatření č. 202/2017 
Rozpočtové opatření č. 202/2017....

16.6.2017  1.7.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4676 - zahájení územního řízení změna ÚR -řadové domy -Strančice -Čečeravka, zahájení stavebního řízení 1.etapa 
zahájení územního řízení - změna ÚR řadové domy Čečeravka, zahájení stavebního řízení - řadové domy1.etapa....

29.5.2017  27.6.2017  Svazek obcí Region Jih  Ing. Jana Filgasová  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4675 - Závěrečný účet svazku obcí Region Jih 
Závěrečný účet svazku obcí Region Jih....

14.6.2017  23.6.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4674 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice....

14.6.2017  2.7.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4673 - Rozhodnutí o uzavírce č.3,2017 
Rozhodnutí o uzavírce č.3,2017....

13.6.2017  28.6.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4672 -  
zahájení územního řízení - dělení pozemků parc.č.142/84,142/85,143/25,143/36 k.ú. Strančice....

13.6.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4671 - Rozpočtové opatření č. 102/2017 
Rozpočtové opatření č. 102/2017....

12.6.2017  14.8.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4670 - Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice 
Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice....

12.6.2017  27.6.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4669 -  
územní rozhodnutí+ stavební povolení -RD na pozemku parc.č. 897/8 k.ú. Lensedly....

9.6.2017  25.6.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Markéta Padevětová  Ing. Markéta Padevětová 
ID: 4668 - Oznámení zahájení územního řízení o dělení pozemků - Všestary u Říčan 
Oznámení zahájení územního řízení o dělení pozemků parc.č. 1110 a parc.č.752/2 k.ú.Všestary u Říčan....

8.6.2017  23.6.2017  Krajský úřad Středočeského kraje  Alena Brůčková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4666 - Rozhodnutí 
Rozhodnutí....

5.6.2017  30.6.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4662 - Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2016 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Mnichovice dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uplatnit buď písemně do termínu zasedání Zastupitelstva města Mnichovice nebo ústně na zasedání zastupitelstva, kde bude závěrečný účet projednáván....

26.5.2017  22.3.2020  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4657 - Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj 
Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj....

18.5.2017  28.6.2017  Exekutorský úřad Praha 4  JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M.  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4655 - Dražební vyhláška 
Dražební vyhláška....

9.5.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4648 - Rozpočtové opatření č. 201/2017 
Rozpočtové opatření č. 201/2017....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4628 - Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020 
Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4627 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

11.4.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4621 - Rozpočtové opatření č. 101/2017 
Rozpočtové opatření č. 101/2017....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4620 - Střednědobý výhled 2018 až 2019 
Střednědobý výhled 2018 až 2019....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4619 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

9.3.2017  31.12.2017  Ladův kraj  Ing. Sauer  Marta Davídková 
ID: 4595 - Rozpočet Ladova kraje na r. 2017 
Rozpočet Ladova kraje na r. 2017....

22.2.2017  30.6.2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech maj  RNDr. Miroslav Šimon  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4580 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí....

9.2.2017  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4569 - Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací 
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací....

29.12.2016  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4542 - Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017 
Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017....

2.1.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4539 - Průměrná cena zemědělských pozemků 
Průměrná cena zemědělských pozemků....

3.10.2016  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4465 - Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016 
Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016....

10.1.2013  11.1.2018  Město Mnichovice  Ing. Petr Schneider - starosta  Jiří Čánský 
ID: 3620 - Rohodnutí ZM o použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů 
Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne 23.5.2012 pod č. usn.... ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši 1....