Registrace k odběru novinek na úřední desce
Upozornění pro uživatele bezplatných mailových služeb! Často se stává, že Váš poskytovatel označuje automatiky generované zprávy jako nevyžádané a zahazuje je do tzv. spamu. Pokud se Vám nedaří registrace k odběru, či Vám přestanou být zprávy doručovány, bude na vině s největší pravděpodobností tato fukce. Kontaktujte proto Vašeho poskytovatele a požádejte ho, aby automatické zprávy z domény "mnichovice.info" označil jako bezpečné. V případě nezdařené registrace volejte 323 640 108, webmastera.

Město Mnichovice v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na Masarykově nám. v Mnichovicích, která je umístěna na stěně vedle budovy Městského úřadu Mnichovice a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách města Mnichovice /udeska/

Vyvěšeno

Sejmout  Vystavitel Odp. osoba Publikoval
Dokument
stručný popis obsahu dokumentu
17.7.2017  30.9.2017  Městský úřad Mnichovice  Natálie Baborová  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4698 - Upozornění pro dlužníky za svoz komunálního odpadu 2017 
Upozornění pro dlužníky za svoz komunálního odpadu 2017....

18.7.2017  2.8.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Vladyková  Ing. Táňa Vladyková 
ID: 4697 - územní rozhodnutí - modernizace D1 - most Šmejkalka 
územní rozhodnutí - modernizace D1- most Šmejkalka....

17.7.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4696 - Rozpočtové opatření č. 203/2017 
Rozpočtové opatření č. 203/2017 ....

17.7.2017  2.8.2017  SÚ Mnichovice  Bc. Stanislava Pátková  Stanislava Pátková 
ID: 4695 - zahájení společného územního a stavebního řízení , Vodička, Ericsson - Vlach, Mnichovice 
stavba skladu zahradního nářadí a krytého parkovacího stání na pozemku p.č.1399/22 k.ú. Mnichovice u Říčan ....

17.7.2017  2.8.2017  SÚ Mnichovice  Bc. Stanislava Pátková  Stanislava Pátková 
ID: 4694 - zahájení řízení o výjimce z §25 odst. 5 vyhl.č. 501/2006Sb., - Vodička, Ericsson - Vlach, Mnichovice 
stavba skladu zahradního nářadí a krytého parkovacího stání na pozemku p.č. 1399/22 k.ú. Mnichovice u Říčan....

4.7.2017  4.8.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4690 - Zveřejnění úmyslu směny pozemků 
Zveřejnění úmyslu směny pozemků....

4.7.2017  4.8.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4689 - Zveřejnění úmyslu prodeje 
Zveřejnění úmyslu prodeje....

4.7.2017  4.8.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4688 - Zveřejnění úmyslu prodeje 
Zveřejnění úmyslu prodeje....

3.7.2017  5.8.2017  ČEZ Distribuce,a.s.    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4687 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny....

29.6.2017  30.6.2018  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj  Tomáš Frýdl  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4686 - Schválený závěrečný účet za rok 2016 
Schválený závěrečný účet za rok 2016....

28.6.2017  30.6.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4685 - Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2016 schválený zastupitelstvem 
Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2016 schválený zastupitelstvem dne 22. 6. 2017, usnesením č. 17-04-006.....

28.6.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4684 - Rozpočtové opatření č. 103/2017 
Rozpočtové opatření č. 103/2017....

19.6.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4677 - Rozpočtové opatření č. 202/2017 
Rozpočtové opatření č. 202/2017....

13.6.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4671 - Rozpočtové opatření č. 102/2017 
Rozpočtové opatření č. 102/2017....

12.6.2017  14.8.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4670 - Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice 
Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice....

26.5.2017  22.3.2020  Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4657 - Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj 
Rozpočtový výhled svazku obcí Ladův kraj....

9.5.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4648 - Rozpočtové opatření č. 201/2017 
Rozpočtové opatření č. 201/2017....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4628 - Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020 
Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4627 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

11.4.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4621 - Rozpočtové opatření č. 101/2017 
Rozpočtové opatření č. 101/2017....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4620 - Střednědobý výhled 2018 až 2019 
Střednědobý výhled 2018 až 2019....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4619 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

9.3.2017  31.12.2017  Ladův kraj  Ing. Sauer  Marta Davídková 
ID: 4595 - Rozpočet Ladova kraje na r. 2017 
Rozpočet Ladova kraje na r. 2017....

9.2.2017  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4569 - Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací 
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací....

29.12.2016  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4542 - Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017 
Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017....

2.1.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4539 - Průměrná cena zemědělských pozemků 
Průměrná cena zemědělských pozemků....

3.10.2016  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4465 - Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016 
Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016....

10.1.2013  11.1.2018  Město Mnichovice  Ing. Petr Schneider - starosta  Jiří Čánský 
ID: 3620 - Rohodnutí ZM o použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů 
Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne 23.5.2012 pod č. usn.... ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši 1....