Registrace k odběru novinek na úřední desce
Upozornění pro uživatele bezplatných mailových služeb! Často se stává, že Váš poskytovatel označuje automatiky generované zprávy jako nevyžádané a zahazuje je do tzv. spamu. Pokud se Vám nedaří registrace k odběru, či Vám přestanou být zprávy doručovány, bude na vině s největší pravděpodobností tato fukce. Kontaktujte proto Vašeho poskytovatele a požádejte ho, aby automatické zprávy z domény "mnichovice.info" označil jako bezpečné. V případě nezdařené registrace volejte 323 640 108, webmastera.

Město Mnichovice v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na Masarykově nám. v Mnichovicích, která je umístěna na stěně vedle budovy Městského úřadu Mnichovice a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách města Mnichovice /udeska/

Vyvěšeno

Sejmout  Vystavitel Odp. osoba Publikoval
Dokument
stručný popis obsahu dokumentu
18.5.2017  28.6.2017  Exekutorský úřad Praha 4  JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M.  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4655 - Dražební vyhláška 
Dražební vyhláška....

17.5.2017  2.6.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Markéta Padevětová  Ing. Markéta Padevětová 
ID: 4654 - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu RD na pozemku parc.č. 294/7 k.ú. Mnichovice u Říčan 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro nástavbu, přístavbu a stavební úpravy rekreačního objektu č.e. 031 vedoucí ke změně na RD na pozemku st.p.č. 578 a parc.č. 294/7 k.ú. Mnichovice u Říčan....

15.5.2017  29.5.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4653 - Rozhodnutí o uzavírce č.2,2017 
Rozhodnutí o uzavírce č.2,2017....

15.5.2017  30.5.2017  Exekutorský úřad Nymburk  Mgr. Tomáš Pospíchal  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4651 - Usnesení - dražební jednání se zrušuje 
Usnesení - dražební jednání se zrušuje....

12.5.2017  28.5.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Jana Krčilová  Krcilova 
ID: 4650 - ÚR - vodovodní přípojka, pozemek p.č. 1131/7 v k.ú. Mnichovice u Říčan 
ÚR - vodovodní přípojka, pozemek p.č. 1131/7 v k.ú. Mnichovice u Říčan....

9.5.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4648 - Rozpočtové opatření č. 201/2017 
Rozpočtové opatření č. 201/2017....

3.5.2017  7.6.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4642 - Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník zajišťující agendu místní poplatky 
Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník zajišťující agendu místní poplatky....

3.5.2017  8.6.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4641 - Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice 
Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice....

25.4.2017  31.5.2017  GAVLAS Praha    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4638 - Dražební vyhláška 
Dražební vyhláška....

28.4.2017  29.5.2017  Finanční úřad pro Středočeský kraj  Ing. Zdeněk Bilec  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4636 - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4628 - Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020 
Rozpočtový výhled na období r. 2017 - 2020....

18.4.2017  28.3.2018  Svazek obcí Region Jih  Mgr. Dagmar Zajíčková, předsedkyně předs  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4627 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

11.4.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4621 - Rozpočtové opatření č. 101/2017 
Rozpočtové opatření č. 101/2017....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4620 - Střednědobý výhled 2018 až 2019 
Střednědobý výhled 2018 až 2019....

11.4.2017  31.3.2018  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4619 - Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2017....

11.4.2017  12.6.2017  Městský úřad Mnichovice  Marta Davídková  Marta Davídková 
ID: 4618 - Výzva k odstranění vraku 
Městský úřad Mnichovice jako silniční správní úřad vyzývá tímto vlastníka os. vozu FORD MONDEO.......

11.4.2017  11.6.2017  Krajská veterinární správa Státní veteri  MVDr. Otto Vraný  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4615 - Nařízení státní veterinární správy 
Nařízení státní veterinární správy....

9.3.2017  31.12.2017  Ladův kraj  Ing. Sauer  Marta Davídková 
ID: 4595 - Rozpočet Ladova kraje na r. 2017 
Rozpočet Ladova kraje na r. 2017....

22.2.2017  30.6.2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech maj  RNDr. Miroslav Šimon  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4580 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí....

9.2.2017  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4569 - Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací 
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací....

29.12.2016  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4542 - Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017 
Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017....

2.1.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4539 - Průměrná cena zemědělských pozemků 
Průměrná cena zemědělských pozemků....

3.10.2016  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4465 - Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016 
Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016....

10.1.2013  11.1.2018  Město Mnichovice  Ing. Petr Schneider - starosta  Jiří Čánský 
ID: 3620 - Rohodnutí ZM o použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů 
Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne 23.5.2012 pod č. usn.... ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši 1....