Registrace k odběru novinek na úřední desce
Upozornění pro uživatele bezplatných mailových služeb! Často se stává, že Váš poskytovatel označuje automatiky generované zprávy jako nevyžádané a zahazuje je do tzv. spamu. Pokud se Vám nedaří registrace k odběru, či Vám přestanou být zprávy doručovány, bude na vině s největší pravděpodobností tato fukce. Kontaktujte proto Vašeho poskytovatele a požádejte ho, aby automatické zprávy z domény "mnichovice.info" označil jako bezpečné. V případě nezdařené registrace volejte 323 640 108, webmastera.

Město Mnichovice v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na Masarykově nám. v Mnichovicích, která je umístěna na stěně vedle budovy Městského úřadu Mnichovice a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách města Mnichovice /udeska/

Vyvěšeno

Sejmout  Vystavitel Odp. osoba Publikoval
Dokument
stručný popis obsahu dokumentu
27.3.2017  1.4.2017  Městský úřad Říčany  Mgr. Bohumila Kulíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4606 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy....

24.3.2017  8.4.2017  SÚ Mnichovice  Ing. Markéta Padevětová  Ing. Markéta Padevětová 
ID: 4605 - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu RD na pozemku parc.č. 136/3 k.ú. Hrusice 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu RD na pozemku parc.č. 136/3 k.ú. Hrusice - žadatel Tereza Ottová....

22.3.2017  30.3.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4604 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice....

22.3.2017  14.4.2017  ČEZ Distribuce,a.s.    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4603 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny....

21.3.2017  6.4.2017  SÚ Mnichovice  Bc. Stanislava Pátková  Stanislava Pátková 
ID: 4602 - zahájení územního řízení, přístřešek, Jeřábková, Mnichovice 
stavba na pozemku p.č. 1136/8 k.ú. Mnichovice u Říčan....

21.3.2017  14.4.2017  ČEZ Distribuce,a.s.    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4601 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny....

20.3.2017  11.4.2017  ČEZ Distribuce,a.s.    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4600 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny....

13.3.2017  30.3.2017  Město Mnichovice  Mgr. Petra Pecková  Marta Davídková 
ID: 4597 - Střednědobý výhled rozpočtu města Mnichovice na období 2018-2019 
Střednědobý výhled rozpočtu města Mnichovice na období 2018-2019....

13.3.2017  30.3.2017  Městský úřad Mnichovice  Mgr. Petra Pecková  Marta Davídková 
ID: 4596 - Návrh rozpočtu na r. 2017 
Návrh rozpočtu na r. 201- V souladu s § 16 Zákona 128/2000 SB. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů se mohou občané obce vyjadřovat k návrhu rozpočtu města Mnichovice na r. 2017 takto písemně ve stanovené lhůtě do 29.3.2017, písemné vyjádření muse....

9.3.2017  31.12.2017  Ladův kraj  Ing. Sauer  Marta Davídková 
ID: 4595 - Rozpočet Ladova kraje na r. 2017 
Rozpočet Ladova kraje na r. 2017....

1.3.2017  1.4.2017  ČEZ Distribuce,a.s.    Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4592 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny....

27.2.2017  30.3.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4589 - Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice 
Veřejná výzva - samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice....

24.2.2017  12.4.2017  Exekutorský úřad Praha - západ  Mgr. David Zvěřina  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4587 - Usnesení - dražební vyhláška 
Usnesení - dražební vyhláška....

22.2.2017  30.6.2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech maj  RNDr. Miroslav Šimon  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4580 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí....

9.2.2017  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4569 - Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací 
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací....

29.12.2016  31.12.2017  Město Mnichovice  Mgr.Petra Pecková,starostka města Mnicho  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4542 - Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017 
Ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2017....

2.1.2017  31.12.2017  Město Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4539 - Průměrná cena zemědělských pozemků 
Průměrná cena zemědělských pozemků....

3.10.2016  31.12.2017  Městský úřad Mnichovice  Ing. Miroslava Vojtíšková  Mgr. Dagmar Šrámková 
ID: 4465 - Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016 
Rozhodnutí o uzavírce č.7,2016....

10.1.2013  11.1.2018  Město Mnichovice  Ing. Petr Schneider - starosta  Jiří Čánský 
ID: 3620 - Rohodnutí ZM o použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů 
Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne 23.5.2012 pod č. usn.... ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši 1....