Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům.

Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 18.1.2018


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 4.1.2018


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Ivana Kuklová - kancelář starostky - dne 3.11.2017


Předmět žádosti:

poskytnutí infromce dle zákona č. 106/1999Sb.,

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Stanislava Pátková - SÚ Mnichovice - dne 11.10.2017


Předmět žádosti:

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Ing. Markéta Padevětová - SÚ Mnichovice - dne 10.10.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Padevětová Markéta - SÚ Mnichovice - dne 4.9.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 19.7.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 30.6.2017


Předmět žádosti:

zádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999Sb.,

Žadatel:

Ing. Novotný Aleš, Lísky 17, 62400Brno

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Stanislava Pátková - SÚ Mnichovice - dne 15.5.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 6.3.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 22.2.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 29.12.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 13.9.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 13.9.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 26.7.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 11.7.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 29.6.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Stanislava Pátková - SÚ Mnichovice - dne 6.4.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 26.2.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 10.2.2016


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 11.12.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 8.12.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 23.9.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 3.8.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 2.6.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 7.5.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právni

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 19.1.2015


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 19.1.2015


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starostky - dne 16.12.2014


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 29.9.2014


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 10.6.2014


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 3.6.2014


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 21.5.2014


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 7.5.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr.Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 9.4.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr.Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 3.4.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 24.3.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 14.3.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 14.3.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 4.3.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Marta Davídková - Pracoviště poplatků a životního prostředí - dne 19.2.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 5.2.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 23.1.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 23.1.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 23.1.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 20.1.2014


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 30.12.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 24.10.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 4.11.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 24.10.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 8.10.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 26.9.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Marta Davídková - Pracoviště poplatků a životního prostředí - dne 13.8.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.6.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.6.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.6.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.6.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.6.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - žádost o poskytnutí podpory na dotaci Intenzifikace ČOV Mnichovice, vybrané části projektové dokumentace Intenzifikace ČOV Mnichovice

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 25.3.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - investiční plán města Mnichovice

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 11.2.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

Fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Stanislava Pátková - Stavební úřad Mnichovice - dne 30.1.2013


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 10.12.2012


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - položkový rozpočet a technická zpráva, AGORA s.r.o.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 28.11.2012


Předmět žádosti:

žádost o posktynutí informace dle zákona 106/1999Sb., , rozhodnutí o udělení výjimky pro stavbu garáže na pozemku p.č. 250/3 k.ú. Strančice

Žadatel:

Fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Pátková Stanislava - stavební úřad - dne 9.7.2012


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - veškeré dokumenty týkající se JTC Mnichovice

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 20.6.2012


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - kopie Smlouvy o dílo 9712, uzavřené s firmou Agora s.r.o.

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty města Mnichovice - dne 12.4.2012


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - seznam stavebních projektů na rok 2012

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ Mnichovice - dne 18.1.2012


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace - uložení komunikační infrastruktury

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Ing. Petr Schneider - starosta města Mnichovice - dne 12.1.2012


Předmět žádosti:

Žádost o zaslání informace - schodolezy, výtahy, plošiny pro bezbariérový přístup

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Bc. Miroslava Vojtíšková - Tajemnice MěÚ - dne 3.1.2012


Předmět žádosti:

projektová dokumentace RD na pozemku p.č. st.1114, k.ú. Mnichovice u Říčan

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Podholová Marta - SÚ Mnichovice - dne 7.12.2011


Předmět žádosti:

informace k poz. p.č. 1379/1 k.ú. Hrusice

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Pátková Stanislava - stavební - dne 26.7.2011


Předmět žádosti:

Poskytnutí informace k čj. SÚ 791/09/Pa

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Stanislava Pátková - Stavební úřad - dne 9.5.2011


Předmět žádosti:

Žádost o zaslání investičního plánu Města Mnichovice na rok 2011

Žadatel:

právnická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Mgr. Dagmar Šrámková - kancelář starosty - dne 4.4.2011


Předmět žádosti:

Obsah kupní smlouvy s Městem Mnichovice

Žadatel:

fyzická osoba

Žádost o informaci:

Celé znění

Poskytnuté informace:

Celé znění

Zpracoval:

Marta Davídková - kancelář starosty - dne 22.3.2011