Ztráty a nálezy

Nález věci dle NOZ 89/2012 Sb.

• Kdo věc najde, nesmí ji považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji
• Nelze-li věc vrátit, protože nelze poznat komu věc patří, ohlásit  do 3 dnů nález obci, kde byla věc nalezena
• Nalezne-li věc ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli zařízení
• Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem, nebo vyzve vlastníka
• Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uchována
• Nedá-li se věc  uchovat bez patrné škody nebo s nepoměrnými náklady, obec prodá věc ve veřejné dražbě

 
Přivlastnění opuštěné  věci §1045 NOZ

• Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří
• Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu
• Vyvratitelná domněnka opuštěné věci § 1050
• Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že jí opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti (např. u popelnice), považuje se za opuštěnou
• Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu 10 let, má se za to, že ji opustil (neznámý vlastník, neplatí daň z nemovitosti, po výzvě stavebního úřadu, neodstraní havarijní stav atd). Lhůta začíná běžet ode dne nabytí účinnosti NOZ.

Seznam nalezených věcí

Nalezené věci jsou uloženy na MěÚ
č. datum
věc místo nalezení poznámka
12.
20. 3. 2017
3ks prstýnků z bílého kovu
u workoutového hřiště na Božkově uloženo na MěÚ Mnichovice
11.
15. 8. 2016
hotovost Kč 7.000,- Kč
v Bezručově ulici uloženo na MěÚ Mnichovice
10.
10. 8 .2016 Horské kolo, odpružené vidlice Jánské náměstí
uloženo na MěÚ Mnichovice
96. 1. 2016
2000,- Kč


bankomat ČS, Masarykovo nám 83, Mnichovice
8       23. 10. 2015         1x cyklistická helma, 1x černobílá kšiltovka              u tenisového kurtu na Šibeničkách
7 30. 6. 2015 nalezena 1x  MK peněženka, hotovost CZK, valuty a devizy, drobné mince, SIM karta, drobné písemnosti, vizitky a klientské karty Peněženka byla odevzdána na PČR a je uložena na MěÚ.
6 25. 6. 2015 1ks autotašky , ULTIMATE SPEED 2x auto sprej, 3x textilní utěrka, 1x gumový upínák, 1 balení utěrek, 1x škrabka, příručka k použití autotašky v Pražské ulici před penzionem Alesso 26. 6. 2015 předáno MěÚ, kde je vše uloženo
5 30. 4. 2015 ve 23:20 mobilní telefon Samsung bílé barvy v černém gumovém pouzdře Masarykovo náměstí v Mnichovicích před budovou polocie 7.5.2015 předáno MěÚ, kde je uložen
4 15. 2. 2015 svazek klíčů celkem 4ks (3ks FAB a 1ks dozického
klíče)
Nádražní ulice Předáno PČR
3. 11 .6. 2014 Peněženka černobílomodrá s  hotovostí Kč 241,- Bezručova ulice
2. 24. 5. 2014 hotovost Kč 4.000,- u bankomatu České spořitelny u MěÚ   
1. 14. 5. 2014 peneženka (bližsí infomace v dokumentu)  v prodejně POGGR na náměstí v Mnichovicích  Protokol PČR