Dostavba školy

Zastupitelé města Mnichovice i u této stavby odmítli projednávat žádost o posun dílčího termínu na dostavbu šaten (11. říjen) a konečného termínu na dostavbu tělocvičny (únor) až do 30. dubna. Požadovali jsme předložit podrobný harmonogram v členění dle smlouvy o dílo, včetně harmonogramu finančního. Společnost Profistav Litomyšl, a.s. místo dodání požadovaných podkladů poslala Výzvu zadavateli k poskytnutí součinnosti, předložila řadu změnových listů a přerušila stavbu do doby jejich projednání. My jsme společně s právním zástupcem města odmítli jejich argumentaci a vyzvali jsme generálního dodavatele stavby, aby neprodleně započal stavební činnost. Následovalo jednání, kde bylo dohodnuto, že do konce října předloží stavební společnost všechny změnové listy, které požaduje a my je společně s projektantem a technických dozorem projednáme a teprve pak předloží společnost nový harmonogram. V době jejich „papírového“ přerušení stavby paradoxně na škole probíhá nejintenzivnější pracovní činnost a na stavbě je přítomno více než 20 dělníků.

Mgr. Petra Pecková

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.
LOGO MF CR