Nové šatny už mají strop, tělocvična má základy.

Na základě našeho požadavku firma Profistav Litoměřice, a.s. navýšila i kapacity na projektu dostavby základní školy. Šatny tak už konečně získávají své tvary, v minulých dnech byl dokončen jejich strop. Je odbouráno schodiště z asfaltového hřiště do školy. Konečně se ukázalo, proč do šaten stále zatékalo. Hluboko pod schodištěm bylo prasklé staré kameninové dešťové potrubí. Problém s vlhkostí v šatnách by tak měl být definitivně vyřešen. Místo původního schodiště bude v rohu budovy umístěn výtah, který dodává firma OTIS. Nové schodiště vznikne hned vedle. Střecha šaten bude zelená, tedy nejen barvou, ale doslova. Budou na ní růst suchomilné rostliny, různé netřesky a trvalky. Oddělen bude vjezd pro auta a vstup pro děti. Ten bude z ulice až do školy kryt pergolou. Prostor před školou díky tomu bude pro děti mnohem bezpečnější. Tělocvična má hotové základy, položeny jsou všechny rozvody vody, kanalizace a plynu.
Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.
LOGO MF CR