Výstavba stále vázne

Dostavba základní školy bohužel rozhodně neprobíhá tak, jak bychom si představovali. Šatny měly být dokončeny do půlky října, generální dodavatel stavby firma Profistav Litomyšl, a.s. je ve velkém skluzu a poslední harmonogram, který předložil, počítá s dokončením v půlce prosince. S tím město nesouhlasí ani za cenu sankčních postihů a opakovaně požaduje, aby byly posíleny kapacity. Technický dozor investora v zápisech z kontrolních dnů upozorňuje na nutnost urychlení postupu prací a zajištění dostatečného počtu pracovníků na stavbě. Aktuální postup práce je pro řádné dokončení díla nedostatečný!

Na stavbě tělocvičny byla provedena ocelová konstrukce, která je nyní natřena základovou barvou a bude se opatřovat finálním nátěrem. Na objektu šaten bylo provedeno odbednění stropu a zahájení provádění elektroinstalace. Před školou byly provedeny všechny ležaté rozvody, realizovat se bude přeložka středotlakého vedení plynu tak, aby hlavní uzávěr byl v chodníku a HUP se zmenšila a zaintegrovala do nového oplocení. U oplocení proběhl výběr materiálu podezdívky a barva nových plotových výplní.

Bohužel neustále narážíme na nutnost upravovat projekt, v jehož rozpočtu mnohdy chybí potřebné výměry materiálů. Architektonická kancelář byla upozorněna, že vícepráce vzniklé chybami v projektu budeme požadovat náhradu.

Kontrolní dny se konají každý týden, jednou za 14 dní za účasti architektů.

Všem rodičům se omlouváme za nekonformní přístup do školy a omezení spojená se stavbou, vedení školy i stavba dělají maximum pro to, aby se stavební práce děti v době výuky nerušily.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.