Stavba postupuje velmi pomalu

Zemní práce započaly poměrně s elánem a nasazením, ale nyní stavba nepostupuje tak rychle, jak by si žádal harmonogram. Proto v pondělí 12.6. 2017 proběhlo jednání s generálním ředitelem společnosti Profistav, a.s. s důraznou žádostí o navýšení kapacit pracovníků jak na stavbě ve škole, tak na sběrném dvoře, jehož realizaci vysoutěžila stejná stavební firma. Ředitel Profistavu Ing. Tomáš Zavřel slíbil urychleně dodat potřebné kapacity. Prázdniny jsou příležitostí k tomu, aby stavba mohla probíhat bez omezení provozem školy.

Na objektu tělocvičny jsou provedeny piloty a vykopány základové pasy se zhotoveným podkladním betonem. Aktuálně probíhá armování a bednění základů. Dále je instalováno provizorní oplocení. Provedeny byly zemní práce na objektu šaten. V okamžiku, kdy čtete tento příspěvek, mělo by být na objektu šaten provedeno armování, bednění a betonáž základů.

Město Mnichovice velmi děkuje sousedům, kteří bydlí hned vedle stavby tělocvičny, manželům Tykalovým. Jen díky jejich vstřícnému přístupu bylo možno stavbu tělocvičny založit náhradním způsobem, když se ukázalo, že piloty potřebné pro stavbu opěrné zdi narazily na skálu. Omlouváme se za způsobená omezení a velmi za ochotu děkujeme.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.