Zemní práce na tělocvičně dokončeny.

V areálu školy se velmi rychle rozjela stavba. Byly vykáceny stromy a dřeviny, které rostly v místech, kde se staví. Po dokončení stavby bude zajištěna náhradní výsadba. Téměř padesát vzrostlých tújí, které byly kolem plotu, Veřejné služby města Mnichovice přesadily k plotu na hřbitov. Byl demontován dřevěný velký altán, který byl převezen do areálu mateřské školy, kde bude smontován a využit. Zemní práce byly provedeny poměrně rychle, firma se při odvozu zeminy nákladními auty snažila neustále čistit Ondřejovskou ulici. Stížnost dorazila na radnici jen jedna, což považujeme na úspěch vzhledem k tomu, že Tater projela téměř stovka. Základy stavby jsou vytyčeny, nyní se budou vrtat piloty pro založení opěrné zdi a provádět základová deska. Prosím, respektujte v ulici dopravní značení, je jen na nezbytně nutnou dobu. Rodiče budou v průběhu stavby dostávat informace o možných opatřeních prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři a lidé v ulici budou upozorněni lístečky vhozenými mnichovickou bezpečnostní službou do schránek. Veškeré škody způsobené v ulicích, například na sjezdu z Husovy ulice do Sadové, budou po dokončení stavby odstraněny. Kontrolní dny probíhají každou středu od 9:30.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.