Veřejná zakázka na výstavbu vyhlášena

Byla vyhlášena veřejná zakázka v podlimitním řízení na generálního dodavatele stavby. Předpokládaná cena zakázky je cca 32 mil. Kč. Vzhledem k dodatečným informacím, které podávali uchazeči a doplňování projektové dokumentace i výkazu výměr, byl termín otevírání obálek a hodnocení rovněž posunut. Nový termín byl stanoven na leden 2017. Nový zákon o veřejných zakázkách mění řadu podmínek, na které jsme ve výběrových řízeních byli zvyklí. Zkušenosti žádné nejsou, a proto často konzultujeme postupy s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je metodickým orgánem pro veřejné zakázky.

Projekt Dostavba ZŠ Mnichovice 2. etapa - byl podpořen Ministerstvem financí ČR