Zateplení mateřské školy stále nedokončeno, dílo dosud nepředáno, sankce narůstají

Kvůli zateplení mateřské školy se dvakrát scházelo zastupitelstvo města Mnichovice, aby projednalo žádost o posun termínu, kterou podal jednatel společnosti. Předloženy nám byly dva dny před jednáním zastupitelstva i změnové listy na vícepráce za více než 1,2 milionu Kč, které jsme odmítli. Nesouhlasil s nimi ani technický dozor investora, ani autor projektu. Zastupitelstvo tedy na zasedání dne 17. října odmítlo o bodu jednat, protože na jednotlivých položkách nebyla shoda a domluvili jsme hned další termín zastupitelstva, který byl svolán na 25. října. Dne 20. října se konalo ve školce jednání za přítomnosti starostky, tajemnice a právního zástupce města, technického dozoru investora, projektanta, ředitelky školky a dále jednatele společnosti, stavbyvedoucího, rozpočtáře a tří dalších účastníků zahraničního původu. Projednali jsme změnové listy, shodli jsme se na odsouhlasených položkách i dalších podmínkách. Domluva zněla, že do druhého dne budou předloženy přepracované podklady. Ty ovšem byly předloženy opět se zpožděním, neúplné a částky na změnových listech byly opět mnohem vyšší než ty původně odsouhlasené. Odsouhlasené vícepráce se pohybují kolem částky 400 tisíc korun, některé změnové listy bychom částečně uznali, ale opakovaně nebyly předloženy v odsouhlasené podobě a nebyly odůvodněny. Jednatel společnosti obdržel email s výzvou i výzvu písemnou prostřednictvím datové schránky a bohužel do doby jednání Zastupitelstva města kompletní materiály nepředložil. Zastupitelé tedy odsouhlasili jen předem schválené podmínky. Posun termínu o 6 dní z důvodu počasí, kdy vysoké teploty neumožňovaly provádět práce v souladu technologickými postupy a dále o 7 dní z důvodu odsouhlasených víceprací, které jsme nemohli před započetím stavby předvídat a vznikly např. po odkrytí střechy nebo některých konstrukcí. Dále jsme společnost vyzvali k odstranění závad na detailech provedených na střeše. Podle smlouvy o dílo čekáme, až nás společnost ACG Real vyzve k převzetí dokončeného díla. Po jeho předání budou vypočteny sankce.


Mgr. Petra Pecková

 

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.