Popis projektu: Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově mateřské školy v Mnichovicích. Projekt řeší zateplení obvodových stěn a ploché střechy objektu a instalaci vzduchotechniky s rekuperací. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti  budovy a s tím spojené snížení vypouštění škodlivých látek do ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.