Mateřská škola nebyla dokončena v termínu

Ani na další stavbě, kterou se snižuje energetická náročnost naší mateřské školy, neprobíhají práce podle smlouvy o dílo a stavba je ve velkém skluzu. Končit měla ve třetím srpnovém týdnu. Místo toho bude dokončena, doufejme, na konci září, možná na začátku října. Na stavbě opakovaně pracovali dělníci, kteří neměli zkušenosti s lepením zateplovacího systému, strhávali tři strany budovy, několikrát byl přítomen zástupce výrobce systému, který kontroloval, zda byly práce provedeny podle technologických požadavků, a náš technický dozor si doslova sahal na dno svých sil. Na stavbě byl denně. Díky obrovskému úsilí se podařilo školku včas zkolaudovat a otevřít pro děti, nicméně práce probíhají dál. A probíhají pomalu, protože žádné hlučné činnosti nemohou být v průběhu dne prováděny. Nicméně je nutné si připomenout, že stavba po zahájení školního roku už dávno probíhat neměla. V současné době se dokončuje fasáda ze zadní strany školky, nanáší se marmolitový sokl kolem celé školky a pokládá se okapový chodníček. Objednány jsou nové elegantní stříšky, které mají potřebné certifikáty bezpečnosti. Osazeny budou nad všechny vchody do budovy. Jako poslední budou upraveny poničené zahrady a odvezeno zařízení staveniště. Ve smlouvě s firmou ACG Real, s.r.o. jsou dohodnuté sankce cca 7.000 Kč za každý den prodlení, které budou uplatněny v závěrečném smluvním vyrovnání.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
OPZP FS ERDF CMYK