Školka se zatepluje, do odhalené střechy při průtrži zateklo

Bohužel i nás potkalo to, co potká snad každou školu a školku, která se zatepluje. Firma provádějící práce na střeše sice měla odhalenou střechu zakrytou plachtami, ale to nestačilo zabránit tomu, aby při několika průtržích mračen do školky opakovaně nezateklo. Proto k pracím na zateplení a vnitřní vzduchotechnice, které pečlivě hlídá technický dozor investora Ing. Bříza a naše konzultantka na zateplovací systémy Ing. Tywoniaková, přibyly i práce na odstranění následků zatečení. Paní ředitelka školky Martina Čermáková, chce mít od září pro děti hezčí prostředí než v loňském školním roce a tak probíhají i vnitřní práce na výměně rozvodů elektřiny, výměna starých koberců za nové, malují se třídy a to všechno musí být skloubeno se stavebními pracemi na vzduchotechnice a zateplení. Současně se venku na zahradě u dostavby Žabiček provádějí terénní úpravy, aby se lépe zajistil svah, vznikají nové chodníčky a vybudováno bylo i nové schodiště. Prostě není toho málo a podstatné je, aby se všechny vnitřní práce stihly do začátku školního roku. Je už jasné, že stavební firma nestihne dokončit vše v termínu podle smlouvy. Za dny prodlení bude sankcionována. Bohužel se v současné době mnoho stavebních firem potýká s nedostatkem dělníků, nicméně jejich zajištění je na podnikatelské odpovědnosti firem. Věříme, že jsme vybrali na fasádu krásné veselé barvy, které se budou dětem líbit, a že nedlouho po zahájení školního roku bude zateplení dokončeno.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.