Zateplení mateřské školky zahájeno

Ve stejný den jako chodník na Myšlín jsme předávali i staveniště projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice“, tedy zateplení naší mateřské školky. U  předání staveniště byli přítomni za  stranu investora starostka města, ředitelka mateřské školy Martina Čermáková, technický dozor investora Ing. Jan Bříza, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, za  stranu ACG- Real, generálního dodavatele stavby, jednatel Lubomír Smažík a stavbyvedoucí, který bude mít stavbu na  starosti. Přítomen byl i  pan školník Ladislav Doležal, protože školníci jsou na stavbách školy i školky ti nejdůležitější. Jako jediní totiž vědí, kam vede která trubka a co je zrovna tohle za drát. Stavba začala okamžitě stavbou lešení ze zadní strany školky, kam nyní nemají děti přístup. Po skončení školního roku se rozjede naplno. Stavba má být dokončena 28. srpna. Doufejme, že nedojde ke komplikacím a zpožděním, a že nový školní rok přivítá děti barevná školka s novou fasádou.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.