Získali jsme dotaci na zateplení mateřské školy

Naše mateřská škola sice dostala před deseti lety nová okna, ale do střechy místy zatékalo, omítka je odfouklá a dosluhuje, v některých místech jsou poškozené izolace, někde nejsou vůbec žádné. Nastal pravý čas na opravu a zateplení budovy postavené v osmdesátých letech. Podmínkou získání dotace pro veřejné budovy sloužící jako školská zařízení bylo i vybudování vzduchotechniky podle nejnovějších norem. Rozpočet díky tomu výrazně vzrostl, nicméně správné větrání a čerstvý vzduch ve školce by měly být prioritou. Rozhodovali jsme také, zda vyměníme kotelnu za novou. Podmínkou dotace byla ale kotelna s plynovým tepelným čerpadlem. V době zpracování projektu nebyly s tímto zdrojem vytápění velké zkušenosti a stávající plynová kotelna zatím slouží. Rozhodli jsme se ji tedy zatím neměnit. Při přípravě projektu jsme nechtěli nic podcenit, projekční podklady na stavebním úřadě nebyly takřka žádné, školka se stavěla v osmdesátých letech v rámci Akce Z a nechtěli jsme být překvapeni v průběhu realizace zateplení. Zadali jsme tedy i stavebně technický průzkum stropní konstrukce, střešního pláště a některých obvodových zdí, který provedl Kloknerův ústav ČVUT.

Podle kumulativního rozpočtu k projektu jsou náklady na zateplení školky následující (částky jsou bez DPH):

Celkové náklady na realizaci:                    3.548.950 Kč

Propagace:                                                         1.600 Kč

Projektová dokumentace:                               50.000 Kč

Energetický posudek:                                     61.000 Kč

Technický dozor:                                             90.000 Kč

Zpracování žádosti o dotaci:                          30.000 Kč

Výběrové řízení:                                               25.000 Kč

Celkové výdaje včetně DPH:                      4.605.926 Kč

Celkové způsobilé výdaje:                         4.572. 836 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje:                           33.090 Kč

Dotace: 40% ze způsobilých výdajů:       829.134,40 Kč

Vlastní zdroje:                                            776.791,60 Kč

Částky jsou nejvyšší možné, výběrovým řízením se podstatně sníží. Řadu položek si zajišťujeme sami, čímž se náklady také sníží. Dotace a vlastní zdroje budou vypočteny ze skutečných částek po soutěži. Realizace by měla začít zhruba v květnu, aby po prázdninách děti přivítala nová školka.

„Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice“ je spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí.