Slavnostní otevření opravené školky a svatomartinská světélka

OPZP FS ERDF CMYK

Mnichovice skolka otevreniKdy: 9. 11. 2017
Kde: MŠ Mnichovice

Město Mnichovice a Mateřská škola Mnichovice
vás srdečně zvou
na
Slavnostní otevření opravené školky a svatomartinská světélka

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Zateplení mateřské školy stále nedokončeno, dílo dosud nepředáno, sankce narůstají

Kvůli zateplení mateřské školy se dvakrát scházelo zastupitelstvo města Mnichovice, aby projednalo žádost o posun termínu, kterou podal jednatel společnosti. Předloženy nám byly dva dny před jednáním zastupitelstva i změnové listy na vícepráce za více než 1,2 milionu Kč, které jsme odmítli. Nesouhlasil s nimi ani technický dozor investora, ani autor projektu. Zastupitelstvo tedy na zasedání dne 17. října odmítlo o bodu jednat, protože na jednotlivých položkách nebyla shoda a domluvili jsme hned další termín zastupitelstva, který byl svolán na 25. října. Dne 20. října se konalo ve školce jednání za přítomnosti starostky, tajemnice a právního zástupce města, technického dozoru investora, projektanta, ředitelky školky a dále jednatele společnosti, stavbyvedoucího, rozpočtáře a tří dalších účastníků zahraničního původu. Projednali jsme změnové listy, shodli jsme se na odsouhlasených položkách i dalších podmínkách. Domluva zněla, že do druhého dne budou předloženy přepracované podklady. Ty ovšem byly předloženy opět se zpožděním, neúplné a částky na změnových listech byly opět mnohem vyšší než ty původně odsouhlasené. Odsouhlasené vícepráce se pohybují kolem částky 400 tisíc korun, některé změnové listy bychom částečně uznali, ale opakovaně nebyly předloženy v odsouhlasené podobě a nebyly odůvodněny. Jednatel společnosti obdržel email s výzvou i výzvu písemnou prostřednictvím datové schránky a bohužel do doby jednání Zastupitelstva města kompletní materiály nepředložil. Zastupitelé tedy odsouhlasili jen předem schválené podmínky. Posun termínu o 6 dní z důvodu počasí, kdy vysoké teploty neumožňovaly provádět práce v souladu technologickými postupy a dále o 7 dní z důvodu odsouhlasených víceprací, které jsme nemohli před započetím stavby předvídat a vznikly např. po odkrytí střechy nebo některých konstrukcí. Dále jsme společnost vyzvali k odstranění závad na detailech provedených na střeše. Podle smlouvy o dílo čekáme, až nás společnost ACG Real vyzve k převzetí dokončeného díla. Po jeho předání budou vypočteny sankce.


Mgr. Petra Pecková

 

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.


Název projektu: „Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice“

Popis projektu: Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově mateřské školy v Mnichovicích. Projekt řeší zateplení obvodových stěn a ploché střechy objektu a instalaci vzduchotechniky s rekuperací. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti  budovy a s tím spojené snížení vypouštění škodlivých látek do ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Mateřská škola nebyla dokončena v termínu

Ani na další stavbě, kterou se snižuje energetická náročnost naší mateřské školy, neprobíhají práce podle smlouvy o dílo a stavba je ve velkém skluzu. Končit měla ve třetím srpnovém týdnu. Místo toho bude dokončena, doufejme, na konci září, možná na začátku října. Na stavbě opakovaně pracovali dělníci, kteří neměli zkušenosti s lepením zateplovacího systému, strhávali tři strany budovy, několikrát byl přítomen zástupce výrobce systému, který kontroloval, zda byly práce provedeny podle technologických požadavků, a náš technický dozor si doslova sahal na dno svých sil. Na stavbě byl denně. Díky obrovskému úsilí se podařilo školku včas zkolaudovat a otevřít pro děti, nicméně práce probíhají dál. A probíhají pomalu, protože žádné hlučné činnosti nemohou být v průběhu dne prováděny. Nicméně je nutné si připomenout, že stavba po zahájení školního roku už dávno probíhat neměla. V současné době se dokončuje fasáda ze zadní strany školky, nanáší se marmolitový sokl kolem celé školky a pokládá se okapový chodníček. Objednány jsou nové elegantní stříšky, které mají potřebné certifikáty bezpečnosti. Osazeny budou nad všechny vchody do budovy. Jako poslední budou upraveny poničené zahrady a odvezeno zařízení staveniště. Ve smlouvě s firmou ACG Real, s.r.o. jsou dohodnuté sankce cca 7.000 Kč za každý den prodlení, které budou uplatněny v závěrečném smluvním vyrovnání.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
OPZP FS ERDF CMYK

Školka se zatepluje, do odhalené střechy při průtrži zateklo

Bohužel i nás potkalo to, co potká snad každou školu a školku, která se zatepluje. Firma provádějící práce na střeše sice měla odhalenou střechu zakrytou plachtami, ale to nestačilo zabránit tomu, aby při několika průtržích mračen do školky opakovaně nezateklo. Proto k pracím na zateplení a vnitřní vzduchotechnice, které pečlivě hlídá technický dozor investora Ing. Bříza a naše konzultantka na zateplovací systémy Ing. Tywoniaková, přibyly i práce na odstranění následků zatečení. Paní ředitelka školky Martina Čermáková, chce mít od září pro děti hezčí prostředí než v loňském školním roce a tak probíhají i vnitřní práce na výměně rozvodů elektřiny, výměna starých koberců za nové, malují se třídy a to všechno musí být skloubeno se stavebními pracemi na vzduchotechnice a zateplení. Současně se venku na zahradě u dostavby Žabiček provádějí terénní úpravy, aby se lépe zajistil svah, vznikají nové chodníčky a vybudováno bylo i nové schodiště. Prostě není toho málo a podstatné je, aby se všechny vnitřní práce stihly do začátku školního roku. Je už jasné, že stavební firma nestihne dokončit vše v termínu podle smlouvy. Za dny prodlení bude sankcionována. Bohužel se v současné době mnoho stavebních firem potýká s nedostatkem dělníků, nicméně jejich zajištění je na podnikatelské odpovědnosti firem. Věříme, že jsme vybrali na fasádu krásné veselé barvy, které se budou dětem líbit, a že nedlouho po zahájení školního roku bude zateplení dokončeno.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Zateplení mateřské školky zahájeno

Ve stejný den jako chodník na Myšlín jsme předávali i staveniště projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice“, tedy zateplení naší mateřské školky. U  předání staveniště byli přítomni za  stranu investora starostka města, ředitelka mateřské školy Martina Čermáková, technický dozor investora Ing. Jan Bříza, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, za  stranu ACG- Real, generálního dodavatele stavby, jednatel Lubomír Smažík a stavbyvedoucí, který bude mít stavbu na  starosti. Přítomen byl i  pan školník Ladislav Doležal, protože školníci jsou na stavbách školy i školky ti nejdůležitější. Jako jediní totiž vědí, kam vede která trubka a co je zrovna tohle za drát. Stavba začala okamžitě stavbou lešení ze zadní strany školky, kam nyní nemají děti přístup. Po skončení školního roku se rozjede naplno. Stavba má být dokončena 28. srpna. Doufejme, že nedojde ke komplikacím a zpožděním, a že nový školní rok přivítá děti barevná školka s novou fasádou.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Zateplení MŠ - výběrové řízení na realizaci má svého vítěze

Nabídky do výběrového řízení na realizaci projektu „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ podalo osm stavebních firem. Vítězem se stala společnost ACG – Real s.r.o. s cenovou nabídkou 2 815 104Kč bez DPH. Realizace začne v červnu 2017, z tohoto důvodu bude letos poprvé školka uzavřena s posledním školním dnem a nebude zajišťovat prázdninový provoz.

Projekt „Zateplení mateřské školy Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Získali jsme dotaci na zateplení mateřské školy

Naše mateřská škola sice dostala před deseti lety nová okna, ale do střechy místy zatékalo, omítka je odfouklá a dosluhuje, v některých místech jsou poškozené izolace, někde nejsou vůbec žádné. Nastal pravý čas na opravu a zateplení budovy postavené v osmdesátých letech. Podmínkou získání dotace pro veřejné budovy sloužící jako školská zařízení bylo i vybudování vzduchotechniky podle nejnovějších norem. Rozpočet díky tomu výrazně vzrostl, nicméně správné větrání a čerstvý vzduch ve školce by měly být prioritou. Rozhodovali jsme také, zda vyměníme kotelnu za novou. Podmínkou dotace byla ale kotelna s plynovým tepelným čerpadlem. V době zpracování projektu nebyly s tímto zdrojem vytápění velké zkušenosti a stávající plynová kotelna zatím slouží. Rozhodli jsme se ji tedy zatím neměnit. Při přípravě projektu jsme nechtěli nic podcenit, projekční podklady na stavebním úřadě nebyly takřka žádné, školka se stavěla v osmdesátých letech v rámci Akce Z a nechtěli jsme být překvapeni v průběhu realizace zateplení. Zadali jsme tedy i stavebně technický průzkum stropní konstrukce, střešního pláště a některých obvodových zdí, který provedl Kloknerův ústav ČVUT.

Podle kumulativního rozpočtu k projektu jsou náklady na zateplení školky následující (částky jsou bez DPH):

Celkové náklady na realizaci:                    3.548.950 Kč

Propagace:                                                         1.600 Kč

Projektová dokumentace:                               50.000 Kč

Energetický posudek:                                     61.000 Kč

Technický dozor:                                             90.000 Kč

Zpracování žádosti o dotaci:                          30.000 Kč

Výběrové řízení:                                               25.000 Kč

Celkové výdaje včetně DPH:                      4.605.926 Kč

Celkové způsobilé výdaje:                         4.572. 836 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje:                           33.090 Kč

Dotace: 40% ze způsobilých výdajů:       829.134,40 Kč

Vlastní zdroje:                                            776.791,60 Kč

Částky jsou nejvyšší možné, výběrovým řízením se podstatně sníží. Řadu položek si zajišťujeme sami, čímž se náklady také sníží. Dotace a vlastní zdroje budou vypočteny ze skutečných částek po soutěži. Realizace by měla začít zhruba v květnu, aby po prázdninách děti přivítala nová školka.

„Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice“ je spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí.