Zateplení základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích

Zateplen foto 2OPP logoNaše základní škola měla špatná okna, kterými foukalo, vrzající dveře, opadanou omítku, škola byla mnohdy opásána bezpečnostními páskami, aby děti nechodily do blízkosti fasády, která padala k zemi…
Město Mnichovice bylo naštěstí úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu životní prostředí a v průběhu roku 2014 realizovalo zateplení základní školy.
Vítězem výběrového řízení na realizaci zateplení se stala stavební společnost 1. Pražská stavební s.r.o. Stavba měla být dokončena v termínu do 30.9.2014 za celkovou cenu díla ve výši 12 008 379,- Kč. Stavba se ovšem neobešla bez komplikací. Vady a nedodělky měly být odstraněny do 3.11.2014, nicméně k jejich konečnému odstranění došlo až 3.2.2015 protokolárním předáním a převzetím díla bez Vad a Nedodělků. Stavební společnosti byly uděleny sankce dle smlouvy o dílo, které byly uplatněny Dohodou o narovnání s dohodou o započtení pohledávky a strženy z poslední faktury. Po celou dobu byl Státní fond životního prostředí a jeho zaměstnanci ochotni a nápomoci při řešení všech komplikací, za což jim patří velký dík.

Mgr. Petra Pecková – starostka

Projekt „Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích“  je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Celkové náklady projektu 12 383 147,23 Kč
Způsobilé výdaje 8 824 518,00 Kč
Dotace FS 7 500 840,30 Kč
Dotace SFŽP 441 225,90 Kč

DSC01089 DSC01104 DSC01101