Sběrný dvůr zkolaudován. Otevřen bude od 1. 12. 2017

Jak jsem Vás již informovala, společnost Meva-Tec dodávající vybavení sběrného dvora, způsobila závažnou komplikaci - mobilní ekosklad neměl požadovanou požární odolnost. Předložené certifikáty zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále HZS) při kolaudaci nepřijal. Dodavatelská společnost po několika jednáních přiznala, že jejich výrobek požárně odolný není. Objednala u svého subdodavatele z Německa požadovaný výrobek, který ovšem bude do ČR dodán až v třetím lednovém týdnu. Tak dlouho jsme čekat nechtěli. Nejen kvůli dotačním podmínkám, ale především kvůli Vám. Až po kolaudaci totiž teprve Středočeský kraj vydává na sběrný dvůr povolení (na to má až 60 dnů) a tak byste mohli používat sběrný dvůr nejdříve od března.

Proto na jednání, které se konalo 3. října za účasti všech stran, bylo domluveno, že se pokusíme změnit umístění mobilního ekoskladu, který stál před budovou s dřevěnou verandou za jiné místo, před zděný dům bez oken, kde bude požárně nebezpečný úsek mít jiné parametry. Dojde k přepracování požárně bezpečnostního řešení stavby (dále PBŘ), to bude předloženo ke schválení zástupci HZS. Po schválení bude mobilní ekosklad přemístěn, HZS vydá souhlasné stanovisko ke kolaudaci a kolaudační souhlas bude stavebním úřadem vydán. Veškeré náklady hradí dodavatel, tedy společnost Meva-Tec. Na dodávce výrobku dle výběrového řízení a nápravě vadného plnění nadále trváme a tento mobilní ekosklad bude následně vyměněn za požárně odolný, protože není podle zákona možné zpětně měnit podmínky výběrového řízení.

Postup byl v následujících dnech dodržen, zástupce HZS vydal v rekordně krátkém čase jak vyjádření ke změně PBŘ, tak po přemístění skladu vydal neprodleně kladné stanovisko i ke kolaudaci. Za velmi vstřícný přístup a profesionální řešení našeho problému bych chtěla moc poděkovat Mgr. Filipu Hošpesovi z HZS.

Kolaudační souhlas byl vydán v pondělí 23. října. Nyní nás čeká kontrola Odboru životního prostředí v Říčanech a vydání stanoviska Středočeského kraje, po kterém budeme moci sběrný dvůr otevřít.

Sběrný dvůr zahájí provoz od 1. 12. 2017

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.