Sběrný dvůr je před dokončením. V provozu bude od října

Tolik vytoužený sběrný dvůr je před dokončením. Postavena je budova obsluhy, která dostala pěknou zelenou barvu. Vždyť zelená je barva ekologie a ke sběrnému dvoru přece patří. Dokončena je montovaná ocelová hala, nájezdová rampa, pokládá se dlažba na zpevněných plochách, osazena byla silniční váha na vážení vozidel s nákladem. Proběhl výběr osvětlení, dlažby, vypínačů a dalšího nezbytného vybavení.

Kapacity na stavbě byly po jednání s generálním ředitelem stavební firmy Profistav Litomyšl, a.s. posíleny. Na základě dodatku ke smlouvě byl o 30 dní, tedy do 22. srpna, posunut termín dokončení stavebních prací, každá další prodleva již bude sankcionována.

Nejpozději do konce srpna by pak měly probíhat už jen práce, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo, například pokládka dlažby v „území nikoho“, jak pracovně říkám ploše, která není zahrnuta ani v dotaci na čistírnu odpadních vod, ani v dotaci na sběrný dvůr, protože se nedala umístit k žádnému z těchto dvou projektů. Dále bude zbourán jeden přílepek vezděné unimobuňky do stěny budovy dílny a část tohoto objektu bude dostavěna. Zmizet by díky tomu měla nevzhledná slepená vlaštovčí hnízda, která hyzdila areál desítky let, a celý prostor by měl konečně vypadat k světu.

Dodávka vybavení, tedy kontejnerů, štěpkovače, lisu na papír, ekoskladu a dalších nezbytných součástí sběrného dvora, bude firmou Meva-Tec doručena na místo 31. srpna.

Předpokládáme, že v průběhu září bude vše doladěno, bude zprovozněn počítačový systém a od října bude sběrný dvůr v provozu.

S jeho provozním řádem a podmínkami Vás předem seznámíme.

Určitě pro Vás připravíme i slavnostní otevření sběrného dvora s prohlídkou celého provozu. Protože byla loni velmi úspěšná, nabídneme při této příležitosti znovu možnost prohlídky nové čistírny odpadních vod, která je ve stejném areálu.

 

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.