Sběrný dvůr má základy nájezdové rampy

Termín dokončení sběrného dvora dle smlouvy je nyní poměrně nereálný, pokud nedojde k zásadnímu posílení počtu pracovníků na stavbě. Platí to, co uvádím u stavby nové tělocvičny. Generální ředitel Profistavu Ing. Zavřel slíbil, že kapacity posíleny budou.

Drobné prodloužení termínu stavby investor povolí, protože na začátku stavby bránilo stavbě špatné počasí, průtahy způsobené nedostatkem pracovníků by však byly již sankcionovány dle podmínek smlouvy. Věříme, že dojde k nápravě.

Na objektu obsluhy byly vyzděny obvodové stěny, provedeno bednění věnců, zastropení panely se zálivkou a čeká se na osazení střešní konstrukce. Byla osazena okna a dveře. Páteřní řady kanalizace jsou provedeny. Hotové jsou i zámečnické práce na skladové hale. Byla opláštěna a osazena vraty. Vybudována byla hrubá stavba nájezdové rampy, která byla oproti projektu mírně rozšířena z dů-

vodu lepší manipulace při nájezdu aut s přívěsnými vozíky.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.