Sběrný dvůr - stavba začala s mírným zpožděním

Stavba sběrného dvora začala s drobným zpožděním v okamžiku, kdy odtál sníh, vyschly louže a daly se provádět zemní práce. Nejprve byly vykáceny smrky vysazené podél plotu areálu Veřejných služeb města Mnichovice, kde bude novy vjezd opatřeny silniční vahou pro vážení automobilů s odpadem. Poté došlo k vyklizení a demolici buněk z rozličných materiálů, které se jak vlaštovčí hnízda v průběhu minulých desetiletí přilepovaly na budovu hlavního skladu. Nyní probíhají, zemni práce a výkopy pro kanalizační potrubí. Kontrolní dny probíhají každou středu od 8:30, technicky dozor investora Josef Matys je na stavbě mnohem častěji. Stavbu provádí stavební společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. Cena dle uzavřené smlouvy o dílo je 7 173 807 Kč.

Výběrové řízeni na vybavení sběrného dvora bylo pro odstoupení vítěze a neuzavřeni smlouvy zrušeno s odkazem na péči řádného hospodáře. Druhá společnost v pořadí totiž podala cenovou nabídku, která nám připadala příliš vysoka. Soutěžili jsme proto znovu. V opakovaném výběrovém řízení se přihlásilo více uchazečů a zvítězila společnost Meva-tec s nejnižší cenou 1 898 366 Kč.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.