Začala výstavba sběrného dvora

Veřejná zakázka na realizaci sběrného dvora byla rozdělena na dvě části – stavební práce a dodávky vybavení. Obě části vyhrála společnost Profistav Litomyšl, a.s. Smlouvu na stavební práce vítěz výběrového řízení uzavřel, smlouvu na dodávky vybavení ale uzavřít odmítl s tím, že jeho subdodavatel nedodržel smluvenou cenovou nabídku a vybavení sběrného dvora nemůže být dodáno za deklarované finance. 23. ledna pak město Mnichovice obdrželo písemné odůvodnění s odmítnutím smlouvu uzavřít. Protože druhá nabídka v pořadí byla v téměř dvojnásobném finančním objemu, rozhodlo se město výběrové řízení zrušit s ohledem na efektivní, hospodárné a účelné nakládání se svěřenými prostředky a část

veřejné zakázky na dodávku vybavení soutěžit znovu. Nové výběrové

řízení právě probíhá.

V pátek 20. ledna 2017 ve 13 hodin v areálu Veřejných služeb města Mnichovice proběhlo předání staveniště stavební firmě Profistav, která postupně zahájila práce, vytyčila sítě, zaměřila staveniště a vykácela stromy v místě, kde bude nový vjezd do sběrného dvora.

Kontrolní dny se budou konat každý týden, vždy ve středu. Kontrolu bezpečnosti práce provádí Tomáš Mimránek, technický dozor investora Josef Mates ze společnosti ABP Consulting, a.s.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.