Stavba sběrného dvora začne hned, jak to umožní počasí

Výběrové řízení na stavbu a dodávku vybavení sběrného dvora vyhrála stavební společnost Profistav Litomyšl, a.s. Nabídková cena vítězného uchazeče na část stavební činí 5 928 66,79 Kč bez DPH a na část dodávek zařízení a vybavení sběrného dvora činí 1 856 894 Kč bez DPH. Podpis smlouvy s vítězným uchazečem je proti plánu o zhruba měsíc opožděn z důvodů

prodloužení termínu pro podání nabídek a výzvy k doplnění dokumentů některými uchazeči. Smlouva byla podepsána v úterý 17. 1. 2017.

Stavba má být dokončena do šesti měsíců, pokud bude přát počasí.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.