Sběrný dvůr - výběrové řízení

V průběhu listopadu probíhalo výběrové řízení na realizační firmu, která bude sběrný dvůr stavět. Vzhledem k podaným dodatečným informacím, kde projektanti doplňovali výkaz výměr a upravovali projekt, byla lhůta pro podání nabídek prodloužena.

Nabídky otevřeme a vyhodnotíme 8.12. 2016.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.