SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

OPZP FS ERDF CMYK

Sberny-dvur-1Město Mnichovice a Veřejné služby města Mnichovice Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AREÁLU VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVICE.

Neděle 3. 12. 2017 od 14 do 17 hodin,
K Hubačovu 709, Mnichovice

• Komentované prohlídky nového sběrného dvora a čistírny odpadních vod s prohlídkou technologií
• Živá hudba v průběhu odpoledne
• Dobroty od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka
• Soutěže a zábava pro děti

 


Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Sběrný dvůr zkolaudován. Otevřen bude od 1. 12. 2017

Jak jsem Vás již informovala, společnost Meva-Tec dodávající vybavení sběrného dvora, způsobila závažnou komplikaci - mobilní ekosklad neměl požadovanou požární odolnost. Předložené certifikáty zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále HZS) při kolaudaci nepřijal. Dodavatelská společnost po několika jednáních přiznala, že jejich výrobek požárně odolný není. Objednala u svého subdodavatele z Německa požadovaný výrobek, který ovšem bude do ČR dodán až v třetím lednovém týdnu. Tak dlouho jsme čekat nechtěli. Nejen kvůli dotačním podmínkám, ale především kvůli Vám. Až po kolaudaci totiž teprve Středočeský kraj vydává na sběrný dvůr povolení (na to má až 60 dnů) a tak byste mohli používat sběrný dvůr nejdříve od března.

Proto na jednání, které se konalo 3. října za účasti všech stran, bylo domluveno, že se pokusíme změnit umístění mobilního ekoskladu, který stál před budovou s dřevěnou verandou za jiné místo, před zděný dům bez oken, kde bude požárně nebezpečný úsek mít jiné parametry. Dojde k přepracování požárně bezpečnostního řešení stavby (dále PBŘ), to bude předloženo ke schválení zástupci HZS. Po schválení bude mobilní ekosklad přemístěn, HZS vydá souhlasné stanovisko ke kolaudaci a kolaudační souhlas bude stavebním úřadem vydán. Veškeré náklady hradí dodavatel, tedy společnost Meva-Tec. Na dodávce výrobku dle výběrového řízení a nápravě vadného plnění nadále trváme a tento mobilní ekosklad bude následně vyměněn za požárně odolný, protože není podle zákona možné zpětně měnit podmínky výběrového řízení.

Postup byl v následujících dnech dodržen, zástupce HZS vydal v rekordně krátkém čase jak vyjádření ke změně PBŘ, tak po přemístění skladu vydal neprodleně kladné stanovisko i ke kolaudaci. Za velmi vstřícný přístup a profesionální řešení našeho problému bych chtěla moc poděkovat Mgr. Filipu Hošpesovi z HZS.

Kolaudační souhlas byl vydán v pondělí 23. října. Nyní nás čeká kontrola Odboru životního prostředí v Říčanech a vydání stanoviska Středočeského kraje, po kterém budeme moci sběrný dvůr otevřít.

Sběrný dvůr zahájí provoz od 1. 12. 2017

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Otevření sběrného dvora posunuto. Na listopad?

Člověk míní, život mění. Nic jiného se ke sběrnému dvoru říci nedá. Plánovali jsme jeho otevření od října, nicméně sběrný dvůr stále není zkolaudován a Středočeský kraj má na vydání stanoviska k provozu termín minimálně 30 dní po kolaudaci.

 

Stavba sběrného dvora se potýkala od začátku s mnoha komplikacemi. Stavební firma Profistav Litomyšl, a.s. měla posunutý termín dokončení stavby z 22. července na 22. srpna. V ten den jsme bohužel stavbu nepřevzali, protože nájezdová rampa a plocha pro kontejnery byly čerstvě vybetonované a nevytvrdlé. Navíc v nové budově praskla hadice u pojistného ventilu na bojleru a domeček obsluhy byl vytopen. Následovalo sušení. 6. září jsme napodruhé nepřevzali, stěny byly mokré. Do domečku stavební firma nasadila vysoušeče. Ani třetí převzetí 19. září se nepovedlo, stěny stále mokré. Povedlo se až čtvrté převzetí v pátek 29. září.

Kromě stavby se sběrného dvora týkaly také dodávky vybavení. První kolo výběrového řízení – vítěz odstoupil, prý dal nízkou cenu. Přišel o složenou jistotu 30 000,- korun. V opakovaném výběrovém řízení vyhrála dodávky vybavení firma Meva-Tec, která vybavení sběrného dvora dodala včas – 31. srpna.

O necelé tři týdny později – 19. září se konala kolaudace sběrného dvora. Vše bylo pro úřady, které kolaudovaly, v pořádku. Až na mobilní ekosklad na nebezpečný odpad. Zástupci Hasičského záchranného sboru měl být předložen doklad o třicetiminutové požární odolnosti ekoskladu. Předložený certifikát ovšem o požární odolnosti nic neříkal. Následovaly telefonáty na dodavatelskou firmu, ta poslala další listiny. Ani jednu z nich zástupce HZS neuznal, protože neprokazovala požární odolnost. Naše reklamace dodaného výrobku, které jsme prováděli od 19. září, padly na úrodnou půdu až o týden později. Tedy padly na úrodnou půdu… přesněji řečeno, dodavatel přiznal, že jeho mobilní ekosklad žádnou požární odolnost nemá. Tedy možná má… Ale nevědí jakou, protože to nikdy netestovali. Testy a certifikace – složitý proces, takže bylo nabídnuto dodání kontejneru s požární odolností z Německa. Výrobce je v Hamburku, dodání 6 týdnů. O den později upřesnění, že nikoliv 6 týdnu, ale první týden roku 2018. Právní zástupce města řeší sankce, ale já bych měla ráda otevřený sběrný dvůr. Hledám tedy náhradní a provizorní řešení.

Už víme, že nějaký zkušební provoz s omezením vybíraných komodit – prostě nevybírali bychom zatím nebezpečný odpad a nepoužívali tedy mobilní ekosklad, není možný. Požádali jsme o schválení celého sběrného dvora, na něj je povolení, včetně povolení krajského úřadu a my musíme dodržet parametry. Možná existuje několik stavebně - technických řešení, ale všechny narážejí na změnu projektu, posouzení zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), schválení PBŘ hasiči Středočeského kraje a následně změna projektu před dokončením.

Nedokáži Vám říci, jestli vymyslíme rychlé provizorní řešení, než bude dodán odpovídající výrobek v lednu 2018. Setkání mnoha osob nad problémem bude v úterý 3. října, tedy v době, kdy Život Mnichovic už bude v tisku. Přála bych si, abychom alespoň slavnostní otevření s prohlídkou stihli do konce října a ostrý provoz od listopadu. Ale nyní to nedokáži říci a velmi mě to mrzí. Vím ale, že pro to udělám maximum.

Proto, prosím, sledujte webové stránky města www.mnichovice.info, zaregistrujte se do SMSinfokanálu města nebo sledujte Facebook. Dáme Vám zprávu hned, jak se dozvíme verdikt.

 

Velmi nás to mrzí, ale věříme, že nakonec budete se službami, které bude sběrný dvůr poskytovat, spokojeni.

 

 

Sběrný dvůr je před dokončením. V provozu bude od října

Tolik vytoužený sběrný dvůr je před dokončením. Postavena je budova obsluhy, která dostala pěknou zelenou barvu. Vždyť zelená je barva ekologie a ke sběrnému dvoru přece patří. Dokončena je montovaná ocelová hala, nájezdová rampa, pokládá se dlažba na zpevněných plochách, osazena byla silniční váha na vážení vozidel s nákladem. Proběhl výběr osvětlení, dlažby, vypínačů a dalšího nezbytného vybavení.

Kapacity na stavbě byly po jednání s generálním ředitelem stavební firmy Profistav Litomyšl, a.s. posíleny. Na základě dodatku ke smlouvě byl o 30 dní, tedy do 22. srpna, posunut termín dokončení stavebních prací, každá další prodleva již bude sankcionována.

Nejpozději do konce srpna by pak měly probíhat už jen práce, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo, například pokládka dlažby v „území nikoho“, jak pracovně říkám ploše, která není zahrnuta ani v dotaci na čistírnu odpadních vod, ani v dotaci na sběrný dvůr, protože se nedala umístit k žádnému z těchto dvou projektů. Dále bude zbourán jeden přílepek vezděné unimobuňky do stěny budovy dílny a část tohoto objektu bude dostavěna. Zmizet by díky tomu měla nevzhledná slepená vlaštovčí hnízda, která hyzdila areál desítky let, a celý prostor by měl konečně vypadat k světu.

Dodávka vybavení, tedy kontejnerů, štěpkovače, lisu na papír, ekoskladu a dalších nezbytných součástí sběrného dvora, bude firmou Meva-Tec doručena na místo 31. srpna.

Předpokládáme, že v průběhu září bude vše doladěno, bude zprovozněn počítačový systém a od října bude sběrný dvůr v provozu.

S jeho provozním řádem a podmínkami Vás předem seznámíme.

Určitě pro Vás připravíme i slavnostní otevření sběrného dvora s prohlídkou celého provozu. Protože byla loni velmi úspěšná, nabídneme při této příležitosti znovu možnost prohlídky nové čistírny odpadních vod, která je ve stejném areálu.

 

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Sběrný dvůr má základy nájezdové rampy

Termín dokončení sběrného dvora dle smlouvy je nyní poměrně nereálný, pokud nedojde k zásadnímu posílení počtu pracovníků na stavbě. Platí to, co uvádím u stavby nové tělocvičny. Generální ředitel Profistavu Ing. Zavřel slíbil, že kapacity posíleny budou.

Drobné prodloužení termínu stavby investor povolí, protože na začátku stavby bránilo stavbě špatné počasí, průtahy způsobené nedostatkem pracovníků by však byly již sankcionovány dle podmínek smlouvy. Věříme, že dojde k nápravě.

Na objektu obsluhy byly vyzděny obvodové stěny, provedeno bednění věnců, zastropení panely se zálivkou a čeká se na osazení střešní konstrukce. Byla osazena okna a dveře. Páteřní řady kanalizace jsou provedeny. Hotové jsou i zámečnické práce na skladové hale. Byla opláštěna a osazena vraty. Vybudována byla hrubá stavba nájezdové rampy, která byla oproti projektu mírně rozšířena z dů-

vodu lepší manipulace při nájezdu aut s přívěsnými vozíky.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Sběrný dvůr

Počasí se umoudřilo a práce na sběrném dvoře jsou v plném proudu. Administrativní budova má dokončenu hrubou stavbu včetně věnce. Bylo rozhodnuto o úpravě trasy dešťové kanalizace, o umístění odlučovače ropných látek a o výměně stávajícího vedení splaškové kanalizace, které bylo v nevyhovujícím stavu.

Byla odtěžena zemina z plochy pro nákladovou rampu a z plochy stání pro kontejnery na výškovou úroveň pláně požadovanou návrhem geotechnika. Investor požádal autorský dozor o předložení návrhu provedení dostavby stávajícího objektu údržby tak, aby bylo možné nechat generálního dodavatele stavby úpravy nacenit. Objekt údržby nebyl předmětem stavby sběrného dvora, ale nachází se v jeho těsné blízkosti a měl by být upraven.

Byla také posouzena statika stávající montované ocelové haly. Hala vyhovuje, bude zhruba na polovině svého zatížení, v rámci vybudování sběrného dvora bude dostavěna a využita. V opakovaném výběrovém řízení na dodávky vybavení sběrného dvora zvítězila společnost Meva-tec, se kterou byla uzavřena smlouva. Kontrolní dny na stavbě probíhají každou středu v 7:30.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Sběrný dvůr - stavba začala s mírným zpožděním

Stavba sběrného dvora začala s drobným zpožděním v okamžiku, kdy odtál sníh, vyschly louže a daly se provádět zemní práce. Nejprve byly vykáceny smrky vysazené podél plotu areálu Veřejných služeb města Mnichovice, kde bude novy vjezd opatřeny silniční vahou pro vážení automobilů s odpadem. Poté došlo k vyklizení a demolici buněk z rozličných materiálů, které se jak vlaštovčí hnízda v průběhu minulých desetiletí přilepovaly na budovu hlavního skladu. Nyní probíhají, zemni práce a výkopy pro kanalizační potrubí. Kontrolní dny probíhají každou středu od 8:30, technicky dozor investora Josef Matys je na stavbě mnohem častěji. Stavbu provádí stavební společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. Cena dle uzavřené smlouvy o dílo je 7 173 807 Kč.

Výběrové řízeni na vybavení sběrného dvora bylo pro odstoupení vítěze a neuzavřeni smlouvy zrušeno s odkazem na péči řádného hospodáře. Druhá společnost v pořadí totiž podala cenovou nabídku, která nám připadala příliš vysoka. Soutěžili jsme proto znovu. V opakovaném výběrovém řízení se přihlásilo více uchazečů a zvítězila společnost Meva-tec s nejnižší cenou 1 898 366 Kč.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Začala výstavba sběrného dvora

Veřejná zakázka na realizaci sběrného dvora byla rozdělena na dvě části – stavební práce a dodávky vybavení. Obě části vyhrála společnost Profistav Litomyšl, a.s. Smlouvu na stavební práce vítěz výběrového řízení uzavřel, smlouvu na dodávky vybavení ale uzavřít odmítl s tím, že jeho subdodavatel nedodržel smluvenou cenovou nabídku a vybavení sběrného dvora nemůže být dodáno za deklarované finance. 23. ledna pak město Mnichovice obdrželo písemné odůvodnění s odmítnutím smlouvu uzavřít. Protože druhá nabídka v pořadí byla v téměř dvojnásobném finančním objemu, rozhodlo se město výběrové řízení zrušit s ohledem na efektivní, hospodárné a účelné nakládání se svěřenými prostředky a část

veřejné zakázky na dodávku vybavení soutěžit znovu. Nové výběrové

řízení právě probíhá.

V pátek 20. ledna 2017 ve 13 hodin v areálu Veřejných služeb města Mnichovice proběhlo předání staveniště stavební firmě Profistav, která postupně zahájila práce, vytyčila sítě, zaměřila staveniště a vykácela stromy v místě, kde bude nový vjezd do sběrného dvora.

Kontrolní dny se budou konat každý týden, vždy ve středu. Kontrolu bezpečnosti práce provádí Tomáš Mimránek, technický dozor investora Josef Mates ze společnosti ABP Consulting, a.s.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Stavba sběrného dvora začne hned, jak to umožní počasí

Výběrové řízení na stavbu a dodávku vybavení sběrného dvora vyhrála stavební společnost Profistav Litomyšl, a.s. Nabídková cena vítězného uchazeče na část stavební činí 5 928 66,79 Kč bez DPH a na část dodávek zařízení a vybavení sběrného dvora činí 1 856 894 Kč bez DPH. Podpis smlouvy s vítězným uchazečem je proti plánu o zhruba měsíc opožděn z důvodů

prodloužení termínu pro podání nabídek a výzvy k doplnění dokumentů některými uchazeči. Smlouva byla podepsána v úterý 17. 1. 2017.

Stavba má být dokončena do šesti měsíců, pokud bude přát počasí.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Sběrný dvůr - výběrové řízení

V průběhu listopadu probíhalo výběrové řízení na realizační firmu, která bude sběrný dvůr stavět. Vzhledem k podaným dodatečným informacím, kde projektanti doplňovali výkaz výměr a upravovali projekt, byla lhůta pro podání nabídek prodloužena.

Nabídky otevřeme a vyhodnotíme 8.12. 2016.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.