Šatna hasičů už má obvodové zdi

Bez problémů zatím probíhá i přístavba šaten hasičů v zadní části požárního domu. Dokončeny byly základy, sanovány byly staré odpadní jímky a nyní probíhají práce na obvodových stěnách objektu, které jsou vyzdívány. Probourán byl vchod ze stávající garáže do přístavby šaten.
Projekt „Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem, v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.