Přístavba požárního domu byla dokončena v termínu

Stavební společnost Hoss, a.s. v termínu dokončila přístavbu zadní části Požárního domu. Vznikly tak dvě místnosti ve dvou patrech. Naši dobrovolní hasiči tak získávají konečně v přízemí odpovídající zázemí šaten a nemusí už se převlékat v garážích za nastartovanými vozidly. V prvním patře vznikla kancelář a úložné prostory. Přejímka stavby se uskutečnila 14. 12. 2016, kolaudace proběhla 28. 12. 2016. Do konce roku byla současně celá stavba zaplacena a vyúčtována dotačnímu orgánu.

Ať našim hasičům nové prostory dobře slouží.

Projekt „Přístavba a  rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.

Logo-st-kraj Logo-MV

Šatny budou hasičům brzy sloužit

Přístavba šaten v požárním domě se blíží ke konci. Hrubá stavba byla propojena se stávajícím objektem. Byly probourány dveře a dokončena betonáž podlah a zednické práce uvnitř objektu. V posledním listopadovém týdnu byla na podlahy položena dlažba a probíhaly začišťovací práce na omítkách. Stavba bude dokončena do konce tohoto roku.

Projekt „Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem, v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.

Šatna hasičů už má obvodové zdi

Bez problémů zatím probíhá i přístavba šaten hasičů v zadní části požárního domu. Dokončeny byly základy, sanovány byly staré odpadní jímky a nyní probíhají práce na obvodových stěnách objektu, které jsou vyzdívány. Probourán byl vchod ze stávající garáže do přístavby šaten.
Projekt „Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem, v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.

Šatna pro hasiče už má základy

Stavební společnost Hoss z  Benešova v  pondělí 12.  září převzala staveniště a  zahájila práce na  přístavbě požárního domu, který se v  zadní části budovy rozroste o  šatny pro hasiče. V minulých dnech byly odkopány základy a byly odhaleny dvě staré, již léta nepoužívané jímky, které budou sanovány. Budova je už napojena mnoho let na kanalizaci. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude již provedena základová deska a část hrubé stavby.
Projekt „Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem, v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.

Přístavba nových šaten pro mnichovické dobrovolné hasiče začne v říjnu

Dokončena by podle smlouvy o dílo měla být do 30. 12. 2016. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm firem, dvě byly vyloučeny poté, co po vyzvání v termínu nedoložily své reference a další povinné přílohy přihlášky. Zvítězila stavební firma HOSS, a.s. z Benešova s cenou 732 413Kč. Stavební společnost s městem spolupracovala již na rekonstrukci školy na náměstí v roce 2013. Věříme, že i další zkušenost bude stejně pozitivní.
Projekt „Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích“ je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, HZS ČR, Dotace JSDH obcí a dále je podpořen Středočeským krajem, v rámci dotace pro JDH obcí MV GŘ HZS ČR, oblast podpory výstavby nových a rekonstrukcí starých požárních zbrojnic.