Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice zkolaudována

2015-06-Nastavba-skoly 2Za přítomnosti zástupců investora - města Mnichovice, stavebního úřadu, generálního dodavatele stavby, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Oddělení hygieny dětí a mladistvých a zástupců HZS Středočeského kraje, proběhla 30.6. 2015 úspěšná kolaudace stavby třetího patra mnichovické základní školy. Na odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání a na vyklizení staveniště byl stanoven termín 14.7.2015. V současné době ještě probíhají práce týkající se dalších oprav školy, které nebyly předmětem projektu nástavby třetího patra. Rovněž bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele doplnění IT technologie a dodavatele vybavení několika nových učeben nábytkem.

Vše by mělo být dokončeno, uklizeno a vybaveno do začátku školního roku tak, aby žáci i učitelé měli příští školní rok příjemný a nerušila je žádná stavba.
Celkové náklady projektu „A co děti, mají se kde učit“ – nástavba na budovu ZŠ  Mnichovice činí (všechny níže uvedené částky jsou včetně DPH):
35 444 000,- Kč (zahrnuje studii, projektovou dokumentaci, demografickou studie, atd…)
Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo:  33 264 323,- Kč
Vícepráce:
Vícepráce zadané po odsouhlasení projektantem stavby, technickým dozorem stavebníka, schválené Zastupitelstvem města Mnichovice a zadané v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na základě Jednacího řízení bez uveřejnění č. I.: 1 373 650,- Kč
Vícepráce zadané po odsouhlasení projektantem stavby, technickým dozorem stavebníka, schválené zastupitelstvem města a zadané v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na základě Jednacího řízení bez uveřejnění č. II.:  264 016,- Kč
Konečné náklady stavby činí 34 901 991,- Kč
Projekt „A co děti – mají se kde učit“ – nástavba na budovu ZŠ v Mnichovicích, byl podpořen Ministerstvem financí ČR - Programy kapitoly VPS, Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Celková výše dotace: 23 664 000,-
O další dotaci 70% z ceny víceprací, tedy proplacení částky 1 146 000,- Kč, jsme požádali Ministerstvo financí ČR písemnou žádostí.
Děkujeme všem za spolupráci a za trpělivost.
Mgr. Petra Pecková - starostka

2015-06-Nastavba-skoly 1 2015-06-Nastavba-skoly 3 2015-06-Nastavba-skoly 4
2015-06-Nastavba-skoly 5 2015-06-Nastavba-skoly 6 2015-06-Nastavba-skoly 7
2015-06-Nastavba-skoly 8 2015-06-Nastavba-skoly 9 2015-06-Nastavba-skoly 10
2015-06-Nastavba-skoly 11 2015-06-Nastavba-skoly 12 2015-06-Nastavba-skoly 13
2015-06-Nastavba-skoly 14 2015-06-Nastavba-skoly 15 2015-06-Nastavba-skoly 16