Průběh výstavby k 12.5.2015 Ministerstvo financí prodloužilo dokončení stavby do 30.6.

DSC00302Generální dodavatel stavby, společnost Dereza, s.r.o. podala investorovi obsáhlou žádost o prodloužení termínu dokončení stavby školy do 30. 7. 2015. Po vyjádření technického dozoru investora, projektanta stavby a analýzy dokumentů a stavebního deníku bylo doporučeno nevyhovět a prodloužit termín stavby pouze do 30 .6. 2015. Investor se zavázal, že udělá maximum pro zvládnutí tohoto tento termínu. Zastupitelé města na svém zasedání dne 11. 5. 2015 souhlasili s prodlužením termínu dokončení do 30. 6. Město Mnichovice už v březnu požádalo Ministerstvo financí ČR o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a prodloužení termínu z 30. 5. na 30. 6. MF ČR žádosti vyhovělo a rozhodnutí o poskytnutí dotace prodloužilo. V současné době se dokončuje instalace fasádních desek na konstrukci obvodového pláště, střešní plášť říms, probíhá demontáž lešení, stavba vnitřních SDK příček, osazování zárubní a osazování akustických podhledů. Ve třídách se maluje, pokládají se keramické dlažby, nivelační stěrky, odstraněno bylo dřevěného obložení na chodbách v místech požárních úseků, kompletuje se elektro. Vnějšího únikového schodiště má dokončeny schodišťové stupně. Došlo k montáži nadstřešní části stožárů Vodafone a Kosmonet.

Zastupitelstvo 11. 5. 2015 schválilo vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na odůvodněné vícepráce. Stavba bude dražší o 1,1 mil. Kč bez DPH. Zhruba polovina této částky je způsobena chybami v projektu a rozpočtu. Další vícepráce si vyžádala realizace stavby přes zimní měsíce, ačkoliv původně bylo v projektu počítáno se zahájením demontáže střechy a krovu o prázdninách. Další vícepráce si vyžádala opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti dětí při stavbě školy za provozu.

Mgr. Petra Pecková - starostka

DSC00280 DSC00288 DSC00291
DSC00292 DSC00297 DSC00304