Provedené práce k datu posledního kontrolního dne 19. 3. 2015

- vyzděná nová schodiště
- osazeny monolitická schodišťová ramena
- osazeny stropní panely
- hotové a osazené sbíjené vazníky
- pobití OSB deskami
- položena hydroizolační vrstva
- hotové laťování střechy (kontralatě, prkenní podkladní rošt pod plechovou krytinu)
- dokončuje se střešní plášť - hotovo 98%, řeší se detaily prostupů a pod.
- dokončuje se montáž systému proti pádu osob (95%) - úprava detailů prostupů skrz krytinu a hydroizolační vrstvy
- provádí se montáž SDK konstrukcí - příčky v interiéru - prostor II. etapy - záklop SDK deskami, tmelení, montáž izolace do příček (vata) - hotovo cca 40%
- montáž Lehkého Obvodového Pláště (LOP) - montáž tepelné izolace v souvrství 160 mm, mezera 30 mm, 80mm

- montáž fasádní fólie

- vnitřní SDK příčka

- hotové rozvody topení - přípojky k radiátorům, hlavní rozvody a stoupací vedení ze stávající kotelny,
- hotová úprava stávající kotelny - předělání rozvodů, úprava stávajícího rozdělovače/sběrače (chybí izolace, nátěry.
- montáž elektroinstalace silnoproud/ slaboproud - II.etapa = hotovo 80% hrubé el. instalace.
- hotové podkladní rošty a podklady podlah (dřevěné příčle a OSB desky)
- pomocný rošt pro montáž tepelné izolace stropu - II. etapa
- montáž podkladního roštu provětrávané fasády (příprava na Cembrit desky) - hotovo na II.etapě = 90%
- montáž šikminy střech (náběh nad atikou) zahájení montáže nosné konstrukce = 20 %- hotové hlavní rozvody vody a kanalizace vč. odvětrání nad střešní krytinu (hrubé rozvody, příprava na montáž příček a izolace), napojení na stávající rozvody v 1NP.
- montáž podkladního roštu podlah (dřevěné příčle a OSB desky) v části I.etapy = 75%
- montáž ocelové konstrukce SDK příček v I.etapě = 45%

Mgr. Petra Peckova - starostka