Průběh stavby do 10. 2. 2015

 

2015-02-Drevrne-vazniky-v-novejsi-casti-skolyI když dělníci generálního dodavatele stavby pracují téměř nepřetržitě (přestávka byla jen ve dnech 24. - 26. 12. 2014) je stavba zhruba ve skluzu. Z toho část prodlení není zaviněna stavební firmou, ale zdržením způsobeným projednáváním bezpečnostních opatření při demontáži azbestu a některými požadavky investora na opatření nebo přerušení prací kvůli probíhající výuce.

Byli bychom neradi, aby ji stavba nějak zásadně narušovala. Skluz prodloužila rovněž i komplikace způsobená tím, že se přestala vyrábět certifikovaná skladba zvolené stěny a bylo nutno navrhovat skladbu novou včetně statických propočtů. Společnost Dereza, s.r.o. je přesvědčena, že část zpoždění dožene po zakrytí konstrukcí a při vnitřních pracech.

Proběhla montáž dřevěných sbíjených vazníků, záklop střešního pláště z OSB desek a další skladba konstrukce střešního pláště. Na stavbu co nevidět bude dodána střešní krytina od výrobce Ruukki. Dokončuje se ocelová konstrukce nástavby. Velikost ocelové konstrukce se po přesném zaměření liší od navrženého projektu. Bylo dohodnuto, že po skončení realizace ocelové konstrukce a vnitřních stěn dojde k zaměření stavby geodetem. Budeme mít nástavbu pravděpodobně o pár centimetrů širší, než jsme doufali. Byl vytvořen podlahový rošt, do kterého se v současné době umísťují rozvody našeho poskytovatele internetu Kosmonet a také mobilního operátora Vodafone. Rozvody povedou k novým stožárům umístěným na střeše. V budově školy probíhají vyzdívky požárních úseků, které budou osazeny dveřmi. Na počátku roku se řešilo přesunutí ocelového únikového požárního schodiště na vhodnější místo, aby v budoucnu mohla vzniknout stavba nové tělocvičny a únikové schodiště jí nebránilo a nemuseli jsme jej demontovat a dělat nové. Schodiště stojí téměř 800 tisíc a byla by škoda, aby se muselo investovat za pár let do nového. Poslední díl schodiště tedy bude šroubovaný, aby šlo jednoduše upravit a přemístit třeba za dva, tři roky na jiné místo. 10. 2. probíhaly u únikového schodiště zemní práce. Dále je realizována stavba řadového lešení kolem budovy.

Probíhají průběžné kontroly kontrolora bezpečnosti práce Romana Chvojky (bez závad) a technického dozoru investora Libora Šulce. Každý týden probíhá na stavbě kontrolní den.

Navštívil nás nečekaně i inspektor bezpečnosti práce, jehož kontrola proběhla 5. 2. 2015.

 

Petra Pecková - starostka

2015-02-II-etapa-pristavba-ze-70-let 2015-02-Ocelova-kontrukce-v-I-etape
2015-02a 2015-02b
2015-02c 2015-02d
2015-02e 2015-02f