Informace ze staveniště k 8. 12. 2014

Demontaz-dreveneho-krovuZe střechy školy byl demontován vysílač mobilního operátora Vodafone a byl provizorně umístěn pod školu do parku. Vrácen na střechu bude hned, jak bude patro zastřešeno.

Za přísných bezpečnostních opatření a pod dohledem hygieny byla demontována azbestová střecha. Demontáž proběhla o státních svátcích, následně na jeden den byla škola vyklizena, konal se branný den a na jeden den bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Generální dodavatel oproti zakrytí střechy plachtami, které nejsou trvanlivé, opatřil střechu „bazénem“ z lepenky, aby minimalizoval možnost případného zatečení deštěm.
Aby mohla výuka probíhat, byla zajištěna obě schodiště tak, aby se mohlo pracovat a pod nimi zároveň chodit.
V současné době je schodiště vybudováno už do třetího patra, jsou dokončeny ztužující věnce a vyzdívají se schodišťové stěny. Na střeše je již svařena nosná ocelová konstrukce podlahy, osazen rošt a sloupy, vyrábějí se sbíjené vazníky, došlo k pokládce stropních panelů Spiroll. V příštích dnech dojde k instalaci střešních vazníků a střechy.

Mgr. Petra Pecková
starostka města

Lepenka-na-strese Nastavba-celkovy-pohled
 Lepenka na střeše
 Nástavba - celkový pohled
Vyzdena-schodiste Zaklady-ocelove-podlahy
 Vyzděné schodičtě
 Základy ocelové podlahy
 Vybourane-a-zajistene-schodiste  
Vybourané a zajištěné schodiště