Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice zkolaudována

2015-06-Nastavba-skoly 2Za přítomnosti zástupců investora - města Mnichovice, stavebního úřadu, generálního dodavatele stavby, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Oddělení hygieny dětí a mladistvých a zástupců HZS Středočeského kraje, proběhla 30.6. 2015 úspěšná kolaudace stavby třetího patra mnichovické základní školy. Na odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání a na vyklizení staveniště byl stanoven termín 14.7.2015. V současné době ještě probíhají práce týkající se dalších oprav školy, které nebyly předmětem projektu nástavby třetího patra. Rovněž bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele doplnění IT technologie a dodavatele vybavení několika nových učeben nábytkem.

Číst dál...

Průběh výstavby k 12.5.2015 Ministerstvo financí prodloužilo dokončení stavby do 30.6.

DSC00302Generální dodavatel stavby, společnost Dereza, s.r.o. podala investorovi obsáhlou žádost o prodloužení termínu dokončení stavby školy do 30. 7. 2015. Po vyjádření technického dozoru investora, projektanta stavby a analýzy dokumentů a stavebního deníku bylo doporučeno nevyhovět a prodloužit termín stavby pouze do 30 .6. 2015. Investor se zavázal, že udělá maximum pro zvládnutí tohoto tento termínu. Zastupitelé města na svém zasedání dne 11. 5. 2015 souhlasili s prodlužením termínu dokončení do 30. 6. Město Mnichovice už v březnu požádalo Ministerstvo financí ČR o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a prodloužení termínu z 30. 5. na 30. 6. MF ČR žádosti vyhovělo a rozhodnutí o poskytnutí dotace prodloužilo.

Číst dál...

Provedené práce k datu posledního kontrolního dne 19. 3. 2015

- vyzděná nová schodiště
- osazeny monolitická schodišťová ramena
- osazeny stropní panely
- hotové a osazené sbíjené vazníky
- pobití OSB deskami
- položena hydroizolační vrstva
- hotové laťování střechy (kontralatě, prkenní podkladní rošt pod plechovou krytinu)
- dokončuje se střešní plášť - hotovo 98%, řeší se detaily prostupů a pod.
- dokončuje se montáž systému proti pádu osob (95%) - úprava detailů prostupů skrz krytinu a hydroizolační vrstvy
- provádí se montáž SDK konstrukcí - příčky v interiéru - prostor II. etapy - záklop SDK deskami, tmelení, montáž izolace do příček (vata) - hotovo cca 40%
- montáž Lehkého Obvodového Pláště (LOP) - montáž tepelné izolace v souvrství 160 mm, mezera 30 mm, 80mm

- montáž fasádní fólie

- vnitřní SDK příčka

Číst dál...

Průběh výstavby do 19. 3. 2015 - Stavba je opožděna proti plánovanému harmonogramu

Patro na školu roste a od začátku školního roku budou děti užívat nové prostory a konečně se nebudou mačkat v malé škole. Stavba je ale ve skluzu, který se snaží stavební firma stahovat, co může. Na základě uzavřené smlouvy o dílo měla být stavba školy ukončena do 15.5.2015, ačkoliv pro dotační titul máme uveden termín dokončení stavby do konce května. Aktualizovaný harmonogram předložený generálním dodavatelem stavby hovoří o termínu kolaudace 22.6. 2015. Na začátku roku proběhlo jednání s dotačním orgánem – ministerstvem financí ČR o možnosti prodloužit termínu dokončení  stavby. Část zpoždění není způsobena zcela vinou dodavatele stavby, ale např. opatřeními hygieny při demontáži azbestové střechy za provozu školy a  nepříznivými klimatickými podmínkami především trvalým deštěm. Rovněž došlo k dalším problémům,  v období od vzniku projektu a začátku realizace stavby se přestala vyrábět systémová skladba obvodového pláště a stavební firma, ve spolupráci s autorem projektu, musela zvolit jinou skladbu obvodového zdiva, na kterou musely být zpracovány kompletní statické posudky, protože žádná jiná náhradní skladba, která by byla systémová, na trhu již neexistuje. Část zpoždění je, ale způsobeno i  vinou dodavatele, což uzavřená smlouva upravuje sankcemi.

Číst dál...

Průběh výstavby do 10. 3. 2015

2015-03-10 (3)Probíhá pokládka plechové krytiny Ruukki – cca 70% hotovo, provádějí se klempířské prvky.
Pokračuje stavba konstrukce obvodového pláště a vnitřní SDK příčky.
Rozvody ZTI po budově ZŠ. Vytvoření podlahového roštu, pokládka izolačních vrstev.
Průběžné kontroly BOZP každý KD – dnes bez závad.
25.2.2015 proběhla montáž 4 ks stožáru mobilního operátora Vodafone a poskytovatele internetového připojení Kosmonet.
Od 25.3. do 9.4.2015 bude realizována montáž eurooken.
Mgr. Petra Pecková - starostka

Číst dál...

Průběh stavby do 10. 2. 2015

 

2015-02-Drevrne-vazniky-v-novejsi-casti-skolyI když dělníci generálního dodavatele stavby pracují téměř nepřetržitě (přestávka byla jen ve dnech 24. - 26. 12. 2014) je stavba zhruba ve skluzu. Z toho část prodlení není zaviněna stavební firmou, ale zdržením způsobeným projednáváním bezpečnostních opatření při demontáži azbestu a některými požadavky investora na opatření nebo přerušení prací kvůli probíhající výuce.

Číst dál...

Postup prací v týdnu od 17. 12. – 23. 12. 2014

14-12-II-etap-pristavba-ze-70-letDokončují se ocelové konstrukce na  I. etapě (stará budova ze 30. let), na II. etapě (přístavba z let 70.) probíhá osazení na míru vyrobených sbíjených vazníků.
Velikost ocelové konstrukce se po přesném zaměření liší od navrženého projektu, bylo dohodnuto, že po skončení realizace ocelové konstrukce dojde k přesnému zaměření stavby geodetem.  Průběžně je opravována provizorní izolace a v případě deště nebo sněžení je střecha odvodňována čerpáním vody.

Číst dál...

Informace ze staveniště k 8. 12. 2014

Demontaz-dreveneho-krovuZe střechy školy byl demontován vysílač mobilního operátora Vodafone a byl provizorně umístěn pod školu do parku. Vrácen na střechu bude hned, jak bude patro zastřešeno.

Za přísných bezpečnostních opatření a pod dohledem hygieny byla demontována azbestová střecha. Demontáž proběhla o státních svátcích, následně na jeden den byla škola vyklizena, konal se branný den a na jeden den bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Číst dál...

Zateplení školy dokončeno, nástavba začíná

Zatepleni

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem financí ČR
logo-MF-CR

 

V pátek 3. 10. 2014 byl investorem, městem Mnichovice, převzat projekt „Zateplení základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích“. Podle Obchodních podmínek, jež jsou součástí smlouvy bude stavební firmě 1. Pražská stavební, s.r.o. účtováno penále za 3 dny prodlení s předáním díla. Stavební společnost má nyní 30 denní lhůtu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání. Lhůta končí 3. 11. 2014.

Číst dál...