Přeložky sítí zdržují výstavbu

Ve Sportovní ulici se na první pohled nic neděje, protože ihned po předání staveniště firma Raeder & Falge  z Lovosic řešila přeložky mnoha sítí, které pod mostem nebo vedle něj jsou. A není snad nic rychlejšího, než přeložky sítí. Myšleno ironicky. V polovině září pak začalo vrtání mikropilot. U mostu byla provedena lávka pro pěší a zařízení staveniště je zabezpečeno a pod dohledem kontrolora bezpečnosti práce, který provádí namátkové kontroly velmi často.

Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočeského kraje.