Most Sportovní - čeká nás výběrové řízení na realizaci

Oproti původnímu plánu a uzavřené smlouvě byla projektová dokumentace odevzdána o více než dva měsíce později z důvodů prováděných geologických průzkumů a rozšíření mostu o chodník pro pěší, což vyžádalo změnu stavebního povolení a nová vyjádření správců sítí. Nyní proběhne výběrové řízení. Jedná se o zakázku malého rozsahu, takže do zhruba jednoho měsíce by měl být vítěz znám a měla by s ním být uzavřena smlouva. Naším cílem je, aby byl nový most postaven přes prázdninové měsíce.
Projekt „Stavební obnova mostu Ve Sportovní ulici po povodni 2013 je finančně podpořen ze Středočeského povodňového fondu.