Začíná stavba nového mostu ve Sportovní ulici

3. října 2016 byl z důvodu havarijního stavu po mostní prohlídce uzavřen most ve Sportovní ulici. Provedena byla objízdná trasa kolem stavebnin, která k menší či větší spokojenosti fungovala. Na- štěstí již několik měsíců před uzavřením mostku byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na nový most, bylo vydáno stavební povolení a rovněž jsme podali žádost o dotaci na Středočeský kraj. Na konci října, tedy tři týdny po uzavření mostu, přišla informace, že jsme dotaci na výstavbu nového mostu od Povodňového fondu Středočeského kraje získali. Okamžitě se začalo pracovat na prováděcí dokumentaci, byly provedeny geologické sondy kvůli podloží a založení mostu, projekt mostu byl doplněn o chodník, aby byl připraven na napojení plánované cyklostezky kolem Mnichovky a na další úpravu Sportovní ulice a korespondoval s ní. Získali jsme vyjádření správců sítí a s úřady byla projednána změna stavby před dokončením. Stará projektová dokumentace, na základě které bylo vydáno stavební povolení, totiž neobsahovala chodník a nebyly v ní zahrnuty všechny sítě, které se ve skutečnosti v mostě nalézaly. Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele byla odevzdána v průběhu března a změna stavby před dokončením byla projednána s policií a odborem dopravy v Říčanech a schválena, včetně nabytí právní moci. Paralelně byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které bylo vyhlášeno. Bylo uveřejněno na webu města, odkud čerpají automaticky portály pro stavební firmy a bylo osloveno deset firem e-mailem, pět firem doporučeným dopisem (podmínka dotace). Mnoho firem reagovalo s omluvou, že se nezúčastní z kapacitních důvodů. 26. 6. se mělo konat otevírání nabídek uchazečů a nabídky měly být ihned vyhodnoceny výběrovou komisí a stavba měla být bezodkladně od července realizována. Bohužel nebyla podána ani jedna nabídka. Z rozhovorů s okolními starosty vím, že se to v poslední době stává poměrně často i u větších staveb. Nám se to stalo poprvé. Mrzelo nás to, ale ukázalo se, že stavebnictví má již své období stagnace za sebou a že v plné stavební sezóně není zakázka za necelé 3 miliony korun pro firmy zajímavá.
Okamžitě bylo vypsáno opakované výběrové řízení, s termínem otevíráním nabídek 17. 7. Ve druhém výběrovém řízení na stavbu nového mostu už se nám stavební firmy přihlásily. Vyhrála zkušená stavební firma Raeder & Falge z Lovosic. Smlouva byla podepsána v pondělí 7. 8. 2017, ve středu 9. 8. 2017 proběhlo jednání s technickým ředitelem a o týden později, 16. 8. 2017, bylo předáno staveniště. Dle smlouvy o dílo má stavební firma na kompletní stavbu nového mostu 4 měsíce. Vysoutěžená cena je 3.013.633 Kč, z toho 2,3 mil. je financováno ze získané dotace.
Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočeského kraje.