Sportovní ulice bude mít nový most. Získali jsme dotaci.

Uzavření mostku do Sportovní ulice z havarijních důvodů bylo rychlé, i když bylo jen otázkou času, kdy nastane. Během jednoho dne byla provedena provizorní úprava boční komunikace, aby byla lokalita přístupná hlavně pro vozy integrovaného záchranného systému i automobily. Už v únoru jsme napsali a podali žádost o dotaci do Povodňového fondu Středočeského kraje, kde jsme upozorňovali na havarijní stav mostku, nutnost jeho demolice a výstavby nového. Na základě dotazů na Středočeský kraj a jednání o uzavření mostu přišla v minulém týdnu pozitivní informace. Dotaci na nový mostek ve výši 2,3 mil. Kč jsme získali.
Nyní se zpracovává prováděcí dokumentace, musí být provedeny geologické sondy kvůli podloží a založení mostu. Ve stavební dokumentaci je most založen na pilotách, což jeho stavbu prodražuje a geologické průzkumy mohou ukázat, že piloty nejsou nutné. Most také bude doplněn o chodník, aby korespondoval s dalšími připravovanými úpravami Sportovní ulice. Získáme vyjádření správců sítí a projednáme s úřady změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace, na základě které bylo vydáno stavební povolení, neobsahuje chodník a nejsou v ní zahrnuty všechny sítě, které jsou ve skutečnosti v mostě uloženy. Po předání prováděcí dokumentace bude vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu a zhruba od dubna by mohla začít stavba nového mostu. Pokud budeme srovnávat náročnost s mostem do Podskalí - jeho stavba trvala zhruba 8 týdnů. Současně byla odeslána žádost na Správu státních hmotných rezerv, zda by nám byl bezplatně zapůjčen přes tuto zimu na 6 měsíců mobilní most, aby byla dostupnost do lokality přes zimní měsíce méně komplikovaná. Naše žádost však byla zamítnuta.