SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MOSTU VE SPORTOVNÍ ULICI V MNICHOVICÍCH

Logo-st-kraj

MostPŘEJDĚTE S NÁMI POPRVÉ NOVÝ MOST
Město Mnichovice Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MOSTU VE SPORTOVNÍ ULICI V MNICHOVICÍCH
ČTVRTEK 14. 12. 2017 OD 14:00 HODIN

Po přestřižení pásky a otevření mostu Vás zveme na „Vánoční setkání u betléma“, na nádvoří MěÚ Mnichovice.
Čekají Vás jitrničky, jelítka, tlačenka, pečené kaštany, svařák a medovina.
Hrát Vám bude flašinetář a děti z MŠ Mnichovice Vám zazpívají vánoční koledy.

 
„Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ evidenční číslo projektu POF/OPS/028942/2016
Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje v roce 2017.

Přeložky sítí zdržují výstavbu

Ve Sportovní ulici se na první pohled nic neděje, protože ihned po předání staveniště firma Raeder & Falge  z Lovosic řešila přeložky mnoha sítí, které pod mostem nebo vedle něj jsou. A není snad nic rychlejšího, než přeložky sítí. Myšleno ironicky. V polovině září pak začalo vrtání mikropilot. U mostu byla provedena lávka pro pěší a zařízení staveniště je zabezpečeno a pod dohledem kontrolora bezpečnosti práce, který provádí namátkové kontroly velmi často.

Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočeského kraje.

Most Sportovní - čeká nás výběrové řízení na realizaci

Oproti původnímu plánu a uzavřené smlouvě byla projektová dokumentace odevzdána o více než dva měsíce později z důvodů prováděných geologických průzkumů a rozšíření mostu o chodník pro pěší, což vyžádalo změnu stavebního povolení a nová vyjádření správců sítí. Nyní proběhne výběrové řízení. Jedná se o zakázku malého rozsahu, takže do zhruba jednoho měsíce by měl být vítěz znám a měla by s ním být uzavřena smlouva. Naším cílem je, aby byl nový most postaven přes prázdninové měsíce.
Projekt „Stavební obnova mostu Ve Sportovní ulici po povodni 2013 je finančně podpořen ze Středočeského povodňového fondu.

Začíná stavba nového mostu ve Sportovní ulici

3. října 2016 byl z důvodu havarijního stavu po mostní prohlídce uzavřen most ve Sportovní ulici. Provedena byla objízdná trasa kolem stavebnin, která k menší či větší spokojenosti fungovala. Na- štěstí již několik měsíců před uzavřením mostku byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na nový most, bylo vydáno stavební povolení a rovněž jsme podali žádost o dotaci na Středočeský kraj. Na konci října, tedy tři týdny po uzavření mostu, přišla informace, že jsme dotaci na výstavbu nového mostu od Povodňového fondu Středočeského kraje získali. Okamžitě se začalo pracovat na prováděcí dokumentaci, byly provedeny geologické sondy kvůli podloží a založení mostu, projekt mostu byl doplněn o chodník, aby byl připraven na napojení plánované cyklostezky kolem Mnichovky a na další úpravu Sportovní ulice a korespondoval s ní. Získali jsme vyjádření správců sítí a s úřady byla projednána změna stavby před dokončením. Stará projektová dokumentace, na základě které bylo vydáno stavební povolení, totiž neobsahovala chodník a nebyly v ní zahrnuty všechny sítě, které se ve skutečnosti v mostě nalézaly. Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele byla odevzdána v průběhu března a změna stavby před dokončením byla projednána s policií a odborem dopravy v Říčanech a schválena, včetně nabytí právní moci. Paralelně byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které bylo vyhlášeno. Bylo uveřejněno na webu města, odkud čerpají automaticky portály pro stavební firmy a bylo osloveno deset firem e-mailem, pět firem doporučeným dopisem (podmínka dotace). Mnoho firem reagovalo s omluvou, že se nezúčastní z kapacitních důvodů. 26. 6. se mělo konat otevírání nabídek uchazečů a nabídky měly být ihned vyhodnoceny výběrovou komisí a stavba měla být bezodkladně od července realizována. Bohužel nebyla podána ani jedna nabídka. Z rozhovorů s okolními starosty vím, že se to v poslední době stává poměrně často i u větších staveb. Nám se to stalo poprvé. Mrzelo nás to, ale ukázalo se, že stavebnictví má již své období stagnace za sebou a že v plné stavební sezóně není zakázka za necelé 3 miliony korun pro firmy zajímavá.
Okamžitě bylo vypsáno opakované výběrové řízení, s termínem otevíráním nabídek 17. 7. Ve druhém výběrovém řízení na stavbu nového mostu už se nám stavební firmy přihlásily. Vyhrála zkušená stavební firma Raeder & Falge z Lovosic. Smlouva byla podepsána v pondělí 7. 8. 2017, ve středu 9. 8. 2017 proběhlo jednání s technickým ředitelem a o týden později, 16. 8. 2017, bylo předáno staveniště. Dle smlouvy o dílo má stavební firma na kompletní stavbu nového mostu 4 měsíce. Vysoutěžená cena je 3.013.633 Kč, z toho 2,3 mil. je financováno ze získané dotace.
Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočeského kraje.

Sportovní ulice bude mít nový most. Získali jsme dotaci.

Uzavření mostku do Sportovní ulice z havarijních důvodů bylo rychlé, i když bylo jen otázkou času, kdy nastane. Během jednoho dne byla provedena provizorní úprava boční komunikace, aby byla lokalita přístupná hlavně pro vozy integrovaného záchranného systému i automobily. Už v únoru jsme napsali a podali žádost o dotaci do Povodňového fondu Středočeského kraje, kde jsme upozorňovali na havarijní stav mostku, nutnost jeho demolice a výstavby nového. Na základě dotazů na Středočeský kraj a jednání o uzavření mostu přišla v minulém týdnu pozitivní informace. Dotaci na nový mostek ve výši 2,3 mil. Kč jsme získali.
Nyní se zpracovává prováděcí dokumentace, musí být provedeny geologické sondy kvůli podloží a založení mostu. Ve stavební dokumentaci je most založen na pilotách, což jeho stavbu prodražuje a geologické průzkumy mohou ukázat, že piloty nejsou nutné. Most také bude doplněn o chodník, aby korespondoval s dalšími připravovanými úpravami Sportovní ulice. Získáme vyjádření správců sítí a projednáme s úřady změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace, na základě které bylo vydáno stavební povolení, neobsahuje chodník a nejsou v ní zahrnuty všechny sítě, které jsou ve skutečnosti v mostě uloženy. Po předání prováděcí dokumentace bude vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu a zhruba od dubna by mohla začít stavba nového mostu. Pokud budeme srovnávat náročnost s mostem do Podskalí - jeho stavba trvala zhruba 8 týdnů. Současně byla odeslána žádost na Správu státních hmotných rezerv, zda by nám byl bezplatně zapůjčen přes tuto zimu na 6 měsíců mobilní most, aby byla dostupnost do lokality přes zimní měsíce méně komplikovaná. Naše žádost však byla zamítnuta.