Opravy komunikací

2 FullSizeRender2Zastupitelstvo města Mnichovice vyčlenilo na opravy komunikací a přípravy investičních akcí týkajících se komunikací 3 miliony korun z rozpočtu města. Komise stavební, dopravní a bezpečnosti města provedla v jarních měsících fotodokumentaci a soupis poruch na komunikacích. K mnoha odhaleným závadám jste přispěli i Vy vyplněním formulářů na opravu komunikací, které jste odevzdali na radnici. Opravy budou rozčleněny do několika částí. Finance budou přednostně vkládány do komunikací v majetku města, dále do komunikací, kde je město spolumajitelem a další spolumajitelé projeví ochotu na spolufinancování podílet. První na řadu půjdou komunikace, kde je bytová zástavba určená k trvalému bydlení, až následně se budou opravovat oblasti s nemovitostmi určenými k rekreaci. V místech, kde probíhají stavby rodinných či rekreačních domů budou opravy provedeny až po dokončení stavby. Pokud bude komunikace poškozena stavbou, bude opravu hradit stavebník. V lokalitách, kde se plánují zásahy do komunikací, budou komunikace opraveny jen v nezbytně nutné míře (např. zpevněny recyklátem) a nebudou mít finální asfaltový povrch. Jedná se zejména o oblast Myšlína, kde usilovně pracujeme na tom, abychom zrealizovali stavbu kanalizace.
Některé ulice budou opraveny provizorně proto, že u nich chystáme projektovou dokumentaci pro kompletní rekonstrukci a máme v úmyslu požádat o dotační finance na realizaci.
Současně připravujeme realizaci několika chodníků:
Na Myšlín - projekt je hotov, bylo už požádáno o územní rozhodnutí
Chodník na ulici Ondřejovská – proběhla jednání se Středočeským krajem, pracuje se na projektové studii
Chodník na Božkov – bude v dohledné době zadána studie a následně zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice Nádražní s chodníkem

Mgr. Petra Pecková – starostka a členové komise
 

Seznam komunikací k opravě – 1. etapa :

Níže uvedené komunikace budou opraveny v rámci běžné údržby komunikací v termínu od 28.7. až 16.8. 2015. Celková výše financí vyčleněných na 1. etapu je 700 tisíc Kč.


Horská                 
Jánská                 
Jánské náměstí             
Jidašky                 
Jiráskova                 
Ladova                
Nádražní                 
Pod Kovárnou             
Pod Mohylou     
Pod Šibeničkami            
Podskalí                 
Podskalí most             
Pražská - oprava chodníku před vjezdem do areálu Koral
Pražská + Za Radnicí - přechod mezi chodníky od prodejny zeleniny k masně – snížení obrub, oprava povrchu
Sadová                 
Skuhrovecká                 
Smetanova                 
Sokolská
Sportovní (slepá odbočka)     
Tyršova                 
V Zákrutu                 
V Zátiší                 

2. etapa se zpracovává, bude zveřejněna do poloviny srpna a bude navazovat na 1. etapu.

2 FullSizeRender 3 FullSizeRender IMG 20150731 155147
IMG 20150731 155217 IMG 20150731 155232 IMG 20150731 155242