II. etapa oprav komunikací – běžná údržba

IMG 20150731 155147Sestavil Ondřej Pátek a členové Komise stavební, dopravní a bezpečnosti města
Etapa bude zaměřena především na oblast Myšlína. Na Božkově a v centrálních Mnichovicích budou probíhat drobné opravy závad, které vznikly v souvislosti s nedávným přívalovým deštěm, či které byly opomenuty. Bohužel několik již komunikací bylo opět poškozeno těžkými nákladními auty. V současné době realizační firma zpracovává nacenění oprav. Hotovo by mělo být vše do konce září.

Číst dál...

Opravy komunikací

2 FullSizeRender2Zastupitelstvo města Mnichovice vyčlenilo na opravy komunikací a přípravy investičních akcí týkajících se komunikací 3 miliony korun z rozpočtu města. Komise stavební, dopravní a bezpečnosti města provedla v jarních měsících fotodokumentaci a soupis poruch na komunikacích. K mnoha odhaleným závadám jste přispěli i Vy vyplněním formulářů na opravu komunikací, které jste odevzdali na radnici. Opravy budou rozčleněny do několika částí. Finance budou přednostně vkládány do komunikací v majetku města, dále do komunikací, kde je město spolumajitelem a další spolumajitelé projeví ochotu na spolufinancování podílet. První na řadu půjdou komunikace, kde je bytová zástavba určená k trvalému bydlení, až následně se budou opravovat oblasti s nemovitostmi určenými k rekreaci. V místech, kde probíhají stavby rodinných či rekreačních domů budou opravy provedeny až po dokončení stavby. Pokud bude komunikace poškozena stavbou, bude opravu hradit stavebník. V lokalitách, kde se plánují zásahy do komunikací, budou komunikace opraveny jen v nezbytně nutné míře (např. zpevněny recyklátem) a nebudou mít finální asfaltový povrch. Jedná se zejména o oblast Myšlína, kde usilovně pracujeme na tom, abychom zrealizovali stavbu kanalizace.

Číst dál...