Projekt ke dni 1.9. 2016 - čistírna odpadních vod je uvedena do trvalého provozu

IMG 2753Mnichovická čistírna odpadních vod byla 19. listopadu loňského roku zkolaudována. Stavby byly ihned určeny k trvalému užívání, přečištění a technologie byly uvedeny do zkušebního provozu. Kladné stanovisko vydali hasiči, hygiena, Povodí Vltavy, Česká inspekce životního prostředí, stavební úřad i vodoprávní úřad. Provoz se deset měsíců pečlivě monitoroval pod odborným dohledem zkušené technoložky Ing. Lucie Chovancové ze společnosti Aquaconsult. V průběhu provozu jsme reklamovali kalovou koncovku, která byla vyměněna za novou, podle našich představ a nyní pracuje ke spokojenosti obsluhy. Několikaměsíční zkušební provoz ukázal, že ČOV vypouští do Mnichovky a dále do Sázavy odpadní vodu splňující ta nejpřísnější legislativní kritéria. 4. srpna proběhla další kolaudační prohlídka před uvedením do trvalého užívání za účasti všech dotčených orgánů. 26. srpna 2016 jsme obdrželi Kolaudační rozhodnutí od vodoprávního úřadu a čistírna byla uvedena do trvalého provozu.