Průběh realizace prací do 12.5. 2015 - Čistění odpadních vod je od května přepojeno na novou čistírnu.

15-05-COV-cisti29. 4.  proběhla na stavbě intenzifikace ČOV kontrola vodoprávního úřadu, který následně vyhověl žádosti města o udělení souhlasu s předčasným užíváním stavby. Čistění odpadních vod zajišťoval poslední oxidační příkop. Od května je vše přepojeno na nádrž biologického čištění. Zatím k žádným problémům nedochází a vše čistí, jak má. Zastupitelstvo města na svém zasedání 11. 5. 2015 odsouhlasilo vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce vzniklé chybou projektu. V rozpočtu chybělo více než 240 kubíků betonu za 730 tisíc Kč bez DPH a chybělo i ocelové zakrytí jímky svozu. Na základě naší žádosti následně došlo ke změně materiálu zakrytí jímky z oceli na kompozit, který je levnější, ale v agresivním prostředí mnohem trvanlivější. Cena zakrytí je 270 tisíc Kč bez DPH. Vícepráce ve výši cca 1 mil. Kč bez DPH.  Budou probíhat jednání se SFŽP o možnosti zahrnout tyto chybějící materiály do rezervy projektu a uhradit je tak z dotace.
Z minulého čísla víte, že rovněž nebyl připraven projekt přípojky elektřiny, ačkoliv už od roku 2007 se v podkladech hovoří, že jej město zpracuje ještě před realizací stavby ČOV. Nestalo se tak. V současné době se projekt zpracovává, proběhla jednání z ČEZem, uhradili jsme již 150 tisíc jako poplatek za požadované ampéry a do léta by se měla přípojka realizovat.
U nádrže biologie a aerobní stabilizace kalu je provedena montáž zámečnických výrobků, dokončena montáž potrubních rozvodů vzduchu a aerobních roštů na první lince. Jsou namontována čerpadla. Byla provedena zkouška vodotěsnosti s vyhovujícím výsledkem. Proběhly komplexní zkoušky první linky s následným přepojením provozu ČOV z oxidačního příkopu a stávajících dosazovacích nádrží. V objektu dmychány je provedena čistá podlaha a jsou namontována dmychadla včetně vnitřních potrubí rozvodů vzduchu. Jsou namontovány rozvaděče elektro, je zapojena elektroinstalace pro první linku. Technologie byla uvedena do předčasného provozu. Probíhá provedení zateplení a fasády. Budova Dávkování chemikálií - je provedena betonáž základového bloku. U provozní budovy jsou provedeny piloty a základové trámy. Byl odpojen a zdemolován druhý oxidační příkop. Provádí se štětová stěna u nových dosazovacích nádrží.

Mgr. Petra Pecková - starostka

15-05-COV 1 15-05-COV 2 15-05-COV 4
15-05-COV 3 15-05-COV 5 15-05-COV 6
15-05-COV 7 15-05-COV 8 15-05-COV 9
15-05-COV 10 15-05-COV 11 15-05-COV v chodu