Postup prací ke dni 12. 3. 2015

15-03-12 (7)Je provedena hrubá stavba objektu dmýchány včetně střešní konstrukce. Je provedena hrubá stavba objektu pro dávkování chemikálií. Dokončena je betonáž regulační šachty a betonáž základového bloku objektu SO 08.
Objekt dmýchány neměl být opatřen vnitřní omítkou. Jedná se o pohledově nevzhledné stěny, zhotovitel provede úpravu vnitřních ploch v provedení stěrky s perlinkou a 2x malba bez vlivu na cenu díla.
Zhotovitel předal AD projektu a objednateli v písemné podobě Seznam strojů a zařízení subdodavatele ENVI-PUR s.r.o. k odsouhlasení. AD a TDI předané podklady odsouhlasil s tím, že všechny stroje a zařízení odpovídají předepsaným parametrům projektové dokumentace.

Mgr. Petra Pecková - starostka

15-03-12 (1) 15-03-12 (1) 15-03-12 (1)
15-03-12 (4) 15-03-12 (1) 15-03-12 (1)
15-03-12 (1)