Postup prací ke dni 13. 1. 2015

15-01-13 (4)Je odstraněna štětová stěna, hrubá stavba objektu biologického čištění je provedena, včetně lávky. Jsou dokončeny vnější izolace a je realizován zpětný hutněný zásyp. Jsou provedeny základy objektu dmýchány a provádí se jeho zdění a betonáž stěn. Je dokončena betonáž regulační šachty a je betonáž základového bloku pod dávkování chemikálií.

Další kontrolní den se koná opět v úterý za 14 dní.

Mgr. Petra Pecková
starostka

15-01-13 (1) 15-01-13 (2)
15-01-13 (3) 15-01-13 (5)