Průběh stavby do 20. 12. 2014

14-12-2Je provedena štětová stěna, dále je provedena hrubá stavba SO 04 (jedná se o objekt biologického čistění). Jsou provedeny vnější izolace a realizován byl zpětný hutněný zásyp.
Dělníci Metrostavu, a.s. provedli základy SO 07 – tedy objektu dmýchány, dále je prováděno zdění a betonáž stěn. Je připravena betonáž regulační šachty a je provedeno armování základového bloku  SO 08 (základ pod dávkování chemikálii).
Stavbu generální dodavatel Metrostav a.s. přerušuje od 20.12. 2014 a dále bude pokračovat od počátku ledna.
Namátkově probíhají kontroly kontrolora bezpečnosti práce a další kontrolní den je technických dozorem investora svolán na 13.1.2014

Mgr. Petra Pecková - starostka


14-12-1