OTEVŘENÍ NOVÉHO CHODNÍKU Z MNICHOVIC NA MYŠLÍN S MALOU PROCHÁZKOU A PŘÍPITKEM

IROP CZ RO B C RGB-chodnik-myslin

ChodnikMěsto Mnichovice Vás srdečně zve na slavnostní přestřižení pásky a oficiální

OTEVŘENÍ NOVÉHO CHODNÍKU Z MNICHOVIC NA MYŠLÍN S MALOU PROCHÁZKOU A PŘÍPITKEM.

28. 11. 2017 v 15 hodin na začátku chodníku v ulici Na Bulánce v Mnichovicich.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.

 
 

Chodník na Myšlín bude předán na konci října

Problémy se nevyhnuly ani Stavební společnosti AVE Kolín, která nedokončila chodník na Myšlín v termínu do 12. října. Proto byla odsunuta kolaudace, která se měla konat 17. října. Největší zdržení způsobilo, že dodavatel, se kterým měla stavební společnost uzavřen kontrakt, nedodal, hned po započetí stavby objednané, vystužené palisády v dohodnutém termínu.

Následně po dokončení chodníku bude ještě následovat osazení svodidel na příjezdovou komunikaci na Šibeničky, aby např. při náledí nedošlo ke sjetí vozidla ze stráně na chodník.

Osazeno bude i dopravní zrcadlo, které získalo Vaše hlasy v prvním ročníku participativního rozpočtu PRo Mnichovice.

Mgr. Petra Pecková, starostka

 

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.

Chodník Myšlín před dokončením

Práce na stavbě nového chodníku probíhají i o některých víkendových dnech. Stavba je v mírném skluzu, který lze ještě dohnat. Ve větvi A od ulice Na Bulánce je osazena, částečně dokončena a výškově vyrovnána zídka z palisád.

Ve větvi B se dokončuje dlažba na křižovatce s Husovou ulicí. Pokračují práce na větvi C – chodník je zadlážděn od benzinové pumpy po budoucí označník zastávky a od přípojkových skříní po parkoviště areálu Šibeniční vrch, vybudována byla palisádová zídka od zastávky po sjezd u potoka. Odbagrována byla stráň sousedící s příjezdem na Šibeničky. Stráň a její statiku bedlivě pozoroval nejen technický dozor investora, ale i kontrolor bezpečnosti. Opakovaně trvali na důsledné obnově zábran, které byly často shazovány ze stráně dolů. Na základě žádosti města budou přednostně osazeny palisády pod strání. Nejprve byly osazeny obrubníky a v sobotu 23.9. bude zahájena výstavba zídky z palisád. Po jejím dokončení bude cesta na Šibeničky opatřena svodidly, v pravoúhlé zatáčce bude nainstalováno dopravní zrcadlo a stráň bude osázena náhradní výsadbou.

Po domluvě se svozovou firmou, která v Mnichovicích sváží komunální odpad, byla z důvodů obavy o narušení stability svahu na Šibeničky celá oblast svážena multikárou Veřejných služeb města Mnichovice a nikoliv velkým popelářským autem.

Stráně na Bulánce byly upraveny a osázeny dobrovolníky z T-mobile v rámci Dne pro dobrý skutek, stráň na Šibeničky bude osázena po dokončení prací na chodníku a palisády u bytového domu u křížku budou rovněž osázeny popínavými rostlinami, aby nám betonu trochu ubylo.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.

Chodník na Myšlín už získává svou podobu - červenec

Několik týdnů od předání staveniště se na stavbě nového chodníku nic nedělo. Stavební firma vyřizovala dopravně inženýrské opatření (tzv. DIO), požádala jednotlivé správce sítí o jejich vytýčení a řešila přeložky sloupů O2 a ČEZu. Na začátku července se „koplo“. Zemní práce šly poměrně rychle, stejně rychle probíhalo i osazení obrubníků. Bedlivému a přísnému oku našeho technického dozoru ale neujde nic a tak obrubníky musely být vyměněny, protože jejich dodavatel dodal obrubníky nevyzrálé, které se olamovaly a praskaly. Po jejich výměně byla v některých úsecích již zahájena pokládka nové dlažby. Proběhlo i vykácení náletových keřů v trase chodníku. Současně se zkresluje přesné umístění svodidel v ulici Šibeničky, která vede v jednom úseku paralelně s chodníkem a dopravně bezpečností audit požadoval, aby cesta na Šibeničky byla oddělena svodidly. Umístěno bude i zrcadlo pro lepší rozhledové podmínky.

Na konci července bylo odstraněno oplocení u areálu šibeničního vrchu a projednáno přesné umístění přeložky sloupu O2.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.
IROP CZ RO B C RGB-chodnik-myslin

Mgr. Petra Pecková, starostka


Stavba chodníku začala se zpožděním

Několik týdnů od předání staveniště se na stavbě nového chodníku nic nedělo. Stavební firma vyřizovala dopravně inženýrská opatření (tzv. DIO), požádala jednotlivé správce sítí o jejich vytýčení a řešila přeložky sloupů O2 a ČEZu. Na začátku července se konečně koplo. Zemní práce šly poměrně rychle, stejně rychle probíhalo i osazení obrubníků. Bedlivému a přísnému oku našeho technického dozoru ale neujde nic a tak obrubníky musely být vyměněny, protože jejich dodavatel dodal obrubníky nevyzrálé, které se olamovaly a praskaly. Po jejich výměně byla v některých úsecích již zahájena pokládka nové dlažby. Chodník má být hotov do konce října.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.

Chodník Myšlín se stane konečně realitou

V pondělí 12.6. ve 13h se konalo předání stavenistě projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“. Přítomni byly za město Mnichovice starostka města a technický dozor investora Ivan Vořechovský, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, dále generální dodavatel stavby AVE Kolín, s.r.o, zastoupený stavbyvedoucím, vedoucí provozu a autorizovanou inženýrkou, která bude mít stavbu pod svým dohledem. Z důvodu přeložky sloupu s elektrickým vedením byl přítomen i zástupce ČEZu.

Nyní stavební firma vyřizuje dopravně inženýrské opatření, aby byl celý úsek silnice Myšlínská a část silnice Struhařovská osazen dopravními značkami. Současně probíhá i geodetické zaměření přesných hranic stavby a vytýčení sítí.

Chodník by měl být hotov dle termínu ve smlouvě do 4 měsíců od převzetí staveniště.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.


Chodník Myšlín se stane konečně realitou, stavba zahájena - červen

Město Mnichovice uspělo se svou dotační žádostí, kterou pro město zpracovávala společnost ABC Works CZ s.r.o. do 18. výzvy IROP. Dotace na projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ nám byla přiznána a po zpracování zadávací dokumentace proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníku.

Na základě výběrového řízení zvítězila stavební společnost AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín, s cenou 5 760 669,61 Kč bez DPH.

V pondělí 12.6. ve 13h se konalo předání staveniště projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“. Přítomni byly za město Mnichovice starostka města Mgr. Petra Pecková, a technický dozor investora Ivan Vořechovský, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, dále generální dodavatel stavby AVE Kolín, s.r.o, zastoupený stavbyvedoucím, vedoucí provozu a autorizovanou inženýrkou, která bude mít stavbu pod svým dohledem. Z důvodu přeložky sloupu s elektrickým vedením byl přítomen i zástupce ČEZu.

Administrátorem projektu vůči dotačnímu orgánu je Ing. Jakub Martinák, který se stará o to, aby všechny dokumenty byly včas doručeny dotačnímu orgánu a aby projekt probíhal v souladu s podmínkami dotace.

V průběhu června stavební firma vyřizuje dopravně inženýrské opatření, aby byl celý úsek silnice Myšlínská a část silnice Struhařovská osazen dopravními značkami. Současně probíhá i geodetické zaměření přesných hranic stavby a vytýčení sítí.

Chodník by měl být hotov dle termínu ve smlouvě do 4 měsíců od převzetí staveniště. 

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku. 


Mgr. Petra Pecková, starostka

images/Loga/IROP_CZ_RO_B_C RGB-chodnik-myslin.jpg

Chodník Myšlín

Výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na chodníku na Myšlín, včetně veřejného osvětlení, se zúčastnilo celkem pět stavebních firem. Vítězem se stala společnost AVE Kolín s nabídkovou cenou 5 760 669,- Kč bez DPH. Oproti předpokládané původní ceně téměř 11,1 mil. Kč včetně DPH jsme ušetřili velké finance. Stavba by měla začít v průběhu června. Technickým dozorem investora bude zkušení dozor specializující se na dopravní stavby Ivan Vořechovský.

Na realizaci projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín“ je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Chodník Myšlín - příprava projektu

Pevně věříme, že v brzké době se občané Myšlína dočkají kvalitního chodníku, který bude spojovat centrum města s Myšlínem a občané města se nebudou muset při pěší chůzi obávat o svůj život.

Na počátku projektu byla výzva tehdejší místostarostky města Petry Peckové uveřejněná v radničním periodiku Život Mnichovic, aby se lidé zapojili do projektů města.

http://mnichovice.info/images/ZM/2012_06.pdf

Na výzvu reagovaly myšlínské maminky na mateřské dovolené, které nejlépe věděly, jak složité je jít pěšky s kočárkem z Myšlína do Mnichovic a opět zpátky. Paní Dudková, jedna z maminek, se ujala aktivity, absolvovala schůzku s místostarostkou Peckovou a následně se s žádostí o výstavbu chodníku obrátila na tehdejšího starostu Ing. Schneidera. Předložila rovněž i jednoduchou studii chodníku, akční plán a Výzvu myšlínských matek za chodník. Starosta obce Ing. Schneider zadal v prosinci 2013 zpracování projektové dokumentace na chodník firmě TR Ingineering, s.r.o., včetně projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení. Firma projekt zpracovávala. V průběhu následujících měsíců došlo opakovaně k projednání chodníku na zasedání Osadního výboru Myšlín.

http://www.mnichovice.info/soubory/v_Myslin/zapisy/zapis_OVM_14_01.pdf

Po volbách v říjnu 2014 vedení města firmu kontaktovalo, protože projekt stále nebyl dokončen. Proběhlo několik jednání s projekční firmou, město poskytlo součinnost a dojednalo s jednotlivými soukromými majiteli majetkoprávní vztahy, které byly o to komplikovanější, že jeden z důležitých majitelů v mezidobí zemřel. Jeho rodina byla ale tak ochotna, že dědicové napsali čestné prohlášení, že budou majiteli podílu po zemřelém a se stavbou souhlasí. Rovněž město projednalo i podmínky se Státním pozemkovým úřadem. Následně Stavební úřad v Mnichovicích vydal 9.9.2015 územní rozhodnutí.

Město Mnichovice také nechalo zpracovat odbornou autorizovanou firmou Průzkum intenzity dopravy, který ukázal, že na komunikaci Struhařovská je denní průměr intenzity dopravy 1715 vozidel celkem a na komunikaci Myšlínská pak denní průměr 1699 vozidel celkem. Čísla nás překvapila o to více, že nejvyšší naměřená rychlost v obci byla 146 km/h !!!

Po vydání územního rozhodnutí zpracovávala projekční firma dokumentaci pro stavební povolení. Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo, že má zájem požádat o dotaci do dotační výzvy iROP nebo SFDI. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na společnost, která pomůže zajistit studii proveditelnosti, dotační žádost a administraci projektu vůči dotačnímu orgánu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost ABC Works.

Město Mnichovice současně oslovilo autorizované zpracovatele bezpečnostního auditu, který posoudil projekt a navržená opatření a po následném projednání s městem a projektantem byla opatření akceptována. Město všechny výhrady k projektu přijalo a rozhodlo se je zapracovat, protože je toho názoru, že změny zásadním způsobem přispějí k bezpečnosti chodců.

Projekční firma zapracovala změny do projektu a dokumentace ke stavebnímu povolení. Město dojednalo smlouvy o právu stavby s majiteli pozemků, v případě zemřelého vlastníka již bylo naštěstí ukončeno dědické řízení a v katastru nemovitostí zapsáni noví vlastníci, kteří byli velmi vstřícní a smlouvy s městem uzavřeli. Rovněž byly uzavřeny smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Vše bylo předloženo na Odbor dopravy a správních agend MěÚ v Říčanech ke stavebnímu řízení. Dne 13.4.2016 bylo vydáno stavební povolení.

Město se rovněž rozhodlo, že chodník opatří veřejným osvětlením. Existoval sice projekt na veřejné osvětlení, který byl zpracováván cca od roku 2012 paralelně s chodníkem. Ale jak se ukázalo, osvětlení bylo umístěno na druhé straně silnice, než chodník. Projekt tedy nebyl dokončen a v roce 2015 se začalo znova. Věděli jsme, že chceme pěkný osvětlený chodník, který bude občanům dobře sloužit. Padlo rozhodnutí nevybudovat 5m lampy, ale lampy vysoké 8m, které by osvětlovaly nejen chodník, ale i komunikaci, což by mělo pozitivní vliv na bezpečnost chodců. 10.3.2016 získalo město Mnichovice územní souhlas na veřejné osvětlení, protože se v rekordně krátké době podařilo získat souhlasy všech majitelů pozemků s umístěním veřejného osvětlení.

Do konce dubna 2016 bychom rádi podali žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1,2, kolová výzva 18.

Pokud uspějeme, bude v roce 2017 chodník konečně sloužit svému účelu. Tedy bezpečnému pohybu chodců.

Držme si palce.

Pokud se realizace povede, na vavřínech neusneme a vrhneme se ihned na další etapu, která bude od ulice K Myšlínu až na konec Myšlína.

Koordinační situace
Zákres do KN
Situace stavby