Chodník na Myšlín už získává svou podobu - červenec

Několik týdnů od předání staveniště se na stavbě nového chodníku nic nedělo. Stavební firma vyřizovala dopravně inženýrské opatření (tzv. DIO), požádala jednotlivé správce sítí o jejich vytýčení a řešila přeložky sloupů O2 a ČEZu. Na začátku července se „koplo“. Zemní práce šly poměrně rychle, stejně rychle probíhalo i osazení obrubníků. Bedlivému a přísnému oku našeho technického dozoru ale neujde nic a tak obrubníky musely být vyměněny, protože jejich dodavatel dodal obrubníky nevyzrálé, které se olamovaly a praskaly. Po jejich výměně byla v některých úsecích již zahájena pokládka nové dlažby. Proběhlo i vykácení náletových keřů v trase chodníku. Současně se zkresluje přesné umístění svodidel v ulici Šibeničky, která vede v jednom úseku paralelně s chodníkem a dopravně bezpečností audit požadoval, aby cesta na Šibeničky byla oddělena svodidly. Umístěno bude i zrcadlo pro lepší rozhledové podmínky.

Na konci července bylo odstraněno oplocení u areálu šibeničního vrchu a projednáno přesné umístění přeložky sloupu O2.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.
IROP CZ RO B C RGB-chodnik-myslin

Mgr. Petra Pecková, starostka