Chodník Myšlín se stane konečně realitou, stavba zahájena - červen

Město Mnichovice uspělo se svou dotační žádostí, kterou pro město zpracovávala společnost ABC Works CZ s.r.o. do 18. výzvy IROP. Dotace na projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ nám byla přiznána a po zpracování zadávací dokumentace proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníku.

Na základě výběrového řízení zvítězila stavební společnost AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín, s cenou 5 760 669,61 Kč bez DPH.

V pondělí 12.6. ve 13h se konalo předání staveniště projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“. Přítomni byly za město Mnichovice starostka města Mgr. Petra Pecková, a technický dozor investora Ivan Vořechovský, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, dále generální dodavatel stavby AVE Kolín, s.r.o, zastoupený stavbyvedoucím, vedoucí provozu a autorizovanou inženýrkou, která bude mít stavbu pod svým dohledem. Z důvodu přeložky sloupu s elektrickým vedením byl přítomen i zástupce ČEZu.

Administrátorem projektu vůči dotačnímu orgánu je Ing. Jakub Martinák, který se stará o to, aby všechny dokumenty byly včas doručeny dotačnímu orgánu a aby projekt probíhal v souladu s podmínkami dotace.

V průběhu června stavební firma vyřizuje dopravně inženýrské opatření, aby byl celý úsek silnice Myšlínská a část silnice Struhařovská osazen dopravními značkami. Současně probíhá i geodetické zaměření přesných hranic stavby a vytýčení sítí.

Chodník by měl být hotov dle termínu ve smlouvě do 4 měsíců od převzetí staveniště. 

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku. 


Mgr. Petra Pecková, starostka

images/Loga/IROP_CZ_RO_B_C RGB-chodnik-myslin.jpg