INFORMACE OSADNÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2015 – ÚNOR 2016

 Osadní výbor Myšlín pracuje ve složení:

O. Brandejský, V. Hukalová, A. Kačinetzová V. Matoušek, P. Zoubek

Co proběhlo
- Osadní výbor ve spolupráci s městem Mnichovice provedl registraci zájemců o kanalizaci v Myšlíně. Město nyní vypracovalo elektronický dotazník, který si zájemci stáhnou na webových stránkách města a vyplněné odešlou na adresu OV Myšlín.

- OV ve spolupráci s městem Mnichovice připomíná občanům a rekreantům povinnost zaplatit poplatky za likvidaci komunálního odpadu, které jsou od letošního roku povinné pro všechny majitele nemovitostí, tedy i rekreanty. Pokud nemá majitel popelnici, je třeba, aby si v MÚ Mnichovice zakoupil na rok 2016 10 pytlů na odpad za 700 Kč.

- OV upozornil město Mnichovice na odcizené orientační tabule. Město zajistilo jejich výrobu a umístilo je na původní místo.

- Město Mnichovice vyzvalo na podnět OV vlastníka betonového sloupu v ulici Polní k jeho odstranění.

- Stálé nedodržování povolené rychlosti v Myšlíně. Kontroly prostřednictvím Policie ČR budou jako doposud pouze namátkové. V oblasti Mnichovic a okolí bylo vybráno pět úseků, kde mohou být umístěna zařízení na kontrolu dodržování rychlosti. Problematika však spočívá v nákladech, každý úsek si na sebe musí vydělat.

- Majitel pozemku v ulici V Květnovci při listopadových úpravách terénu poničil povrch cesty. Byl vyzván, aby ji uvedl cestu do původního stavu. Cesta byla v prosinci opravena.


V řešení

- Parkování kolem Šibeničního vrchu.  V době provozu sjezdovky je průjezdnost Myšlínské ulici katastrofální. Přestože byla komunikace opatřena značkami zákaz zastavení a zákaz stání, návštěvníci je ignorují. Přestupky řeší průběžně policie. Majitel areálu přislíbil pro příští sezonu vybudování dalších parkovacích míst přímo v areálu.

- Město jedná s firmou Mountfield, která je majitelem ulic K Ovčínu a V Květnovci, o možné opravě jejich povrchu.

- Chodník Mnichovice – Myšlín. Vybudování chodníku včetně osvětlení je plánováno “od křížku” k ulici K Myšlínu. Termín zahájení výstavby není ještě potvrzen.

- Městský úřad v Říčanech upozorňuje vlastníky lesů, týká se několika obyvatel Myšlína, na povinnost odstranit nejpozději do 31.5. kůrovcem napadené stromy. Více informací najdete na úřední desce města Mnichovice.


Zapsala Věra Hukalová

16. února 2016