Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 20. 12. 2017 č. 2017-11

Program
PM 1352/17 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa školní
Příloha
PM 1353/17 - Úprava rozpočtu města na rok 2017 - rozpočtové opatření
Příloha 1, Příloha 2
PM 1354/17 - Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru a refinancování starších úvěrů města
PM 1355/17 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt "Připojení města Mnichovice na skupinový vodovod
PM 1356/17 - Souhlas s uzavřením smlouvy se SŽ DC na pronájem pozemku parc. č. 1717/1 za účelem vybudování
Příloha
PM 1357/17 - Různé - Smlouvy o převodu vodovodu a kanalizace
Příloha